Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Prowadzenie działalności sezonowej

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prowadzenie działalności sezonowej

Gazeta Podatkowa nr 50 (1507) z dnia 21.06.2018
Kinga Romas

Okres wakacyjny sprzyja prowadzeniu sezonowej działalności gospodarczej. Chodzi tu nie tylko o usługi typu wynajem pokoi, usługi gastronomiczne czy sprzedaż pamiątek, ale również wynajem leżaków, parawanów czy rowerów. Kiedy taka działalność wymaga rejestracji i na co należy zwrócić uwagę przy tego rodzaju biznesie?

Nie zawsze konieczna rejestracja

Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Tak wynika z art. 3 i 4 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).

Jednakże w kwestii konieczności rejestracji działalności gospodarczej zaszły w tym roku znaczne zmiany. Nie ma już konieczności jej rejestracji w przypadku osób fizycznych, których przychód należny z tej działalności nie będzie przekraczał w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, i które w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywały działalności gospodarczej. Zasada ta nie ma zastosowania w przypadku działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej ani takiej, której prowadzenie wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. W 2018 r. wspomniany limit przychodów wynosi 1.050 zł. W sytuacji gdy przychód należny z tej działalności przekroczy w danym miesiącu wskazaną wysokość, wówczas działalność ta stanie się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpi przekroczenie limitu. Spowoduje to konieczność złożenia wniosku CEIDG-1 o rejestrację firmy.

Sezonowy przedsiębiorca musi również sprawdzić, czy planowany przez niego rodzaj prowadzonej działalności nie wymaga spełnienia dodatkowych obowiązków formalnych, jak np. uzyskanie zezwolenia na sprzedaż czy podawanie alkoholu.


Więcej na temat rejestracji i prowadzenia firmy w serwisie www.zakladamyfirme.pl.

Wyższy podatek od nieruchomości

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorca może być zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej. Zasadą jest, że nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej. Jako związane z prowadzeniem działalności gospodarczej traktuje się grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Nie dotyczy to m.in. budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami.

Warto w tym miejscu wskazać, iż za działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) nie uważa się:

 • działalności rolniczej lub leśnej,
   
 • wynajmu turystom pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5,
   
 • działalności rolników w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.).

Wymagania sanitarne i badania pracowników

Może okazać się, że prowadzenie danej działalności niesie konieczność dokonania rejestracji i uzyskania zatwierdzenia przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. Będzie to miało miejsce w sytuacji, gdy podejmowana działalność sezonowa będzie wiązała się z produkcją i wprowadzaniem do obrotu żywności, np. przy sprzedaży lodów, gofrów czy zapiekanek.

Co istotne, pracodawca albo zlecający wykonanie prac w przypadku osób podejmujących lub wykonujących prace, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, zobowiązany jest skierować je do wykonania obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych. Będzie to miało zastosowanie w szczególności w przypadku działalności gastronomicznej. Badania przeprowadza lekarz podstawowej opieki medycznej bądź lekarz medycyny pracy. Lekarz wydaje osobie badanej oraz pracodawcy albo osobie zlecającej wykonanie prac orzeczenie lekarskie o:

1) zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby,

2) czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Opłaty abonamentowe i tantiemy

Zasadniczo przedsiębiorcy zobowiązani są zarejestrować każdy posiadany odbiornik radiowy i telewizyjny oraz opłacać za niego abonament RTV. Obowiązuje bowiem zasada, zgodnie z którą domniemywa się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Konieczne może też okazać się regulowanie opłat za odtwarzanie muzyki (tzw. tantiemy). Osoby prowadzące sezonową jak i całoroczną działalność gospodarczą (gastronomiczną, handlową, usługową), które w ramach swojej działalności wykorzystują utwory muzyczne i słowno-muzyczne (za pomocą radioodbiornika, telewizora, odtwarzacza dźwięku itp.), zobowiązane są uzyskać licencję na publiczne rozpowszechnianie utworów.

Z obowiązku ich ponoszenia zwolnieni są posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego (choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym), jeżeli odtwarzanie to nie łączy się z osiąganiem korzyści majątkowych. Przy czym, w praktyce bardzo trudne jest udowodnienie, iż dany przedsiębiorca nie osiąga żadnych dodatkowych korzyści majątkowych w związku z tym, że w jego lokalu gra muzyka.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.