Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Jak ubezpieczyć prowadzony biznes?

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak ubezpieczyć prowadzony biznes?

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Łukasz Wilmiński

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z podwyższonym wzorcem staranności i szczególną odpowiedzialnością przedsiębiorcy jako profesjonalisty. Powoduje to, że aby należycie zabezpieczyć się przed ewentualnym ryzykiem wystąpienia szkody w związku z prowadzoną działalnością, przedsiębiorca powinien zadbać o należyte ubezpieczenie własnego biznesu.

Przedsiębiorca niezależnie od formy i skali prowadzenia działalności gospodarczej w większym stopniu narażony jest na spowodowanie szkody, za którą ponosił będzie odpowiedzialność. Do powstania szkody może dojść zarówno w związku z wykonaniem przez przedsiębiorcę umowy, jak i w wyniku wykorzystania majątku będącego własnością przedsiębiorstwa, czy na terenie firmowej nieruchomości. Niezależnie od wprowadzonych zabezpieczeń nie da się w pełni wyeliminować ryzyka wystąpienia szkody, dlatego dodatkowym zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia odpowiedzialności majątkowej za szkodę jest posiadanie ubezpieczenia dopasowanego do profilu prowadzonej działalności gospodarczej.

Co ubezpieczyć?

Sens umowy ubezpieczenia polega na tym, że ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Zatem za cenę opłaconej składki zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ryzyko majątkowe związane z wystąpieniem zdarzenia szkodowego i jego skutków, np. odszkodowanie z tytułu spalenia budynku firmowego w przypadku posiadania ochrony na wypadek pożaru.

Zawarcie umowy ubezpieczenia nie sprowadza się jedynie do kontaktu z przedstawicielem jednego z zakładów ubezpieczeń i opłacenia składki. Przedsiębiorca powinien bowiem wcześniej zastanowić się, jakie ryzyko wiąże się z jego działalnością i dopasować do niego zarówno zakres ochrony ubezpieczeniowej, jak i sumę, do jakiej odpowiadać ma zakład ubezpieczeń, która ma wpływ na wysokość składki na ubezpieczenie.

Wybór polisy

Decydując się na kompleksowe ubezpieczenie prowadzonej działalności, warto skorzystać np. z usług brokera ubezpieczeniowego, który jako podmiot wyspecjalizowany nie tylko pomoże w dopasowaniu polisy do potrzeb przedsiębiorcy, ale co ważne - zachowa obiektywizm. Broker nie może bowiem pozostawać w żadnym stałym stosunku umownym z zakładem ubezpieczeń, zatem w odróżnieniu od agenta ubezpieczeniowego nie reprezentuje on konkretnego zakładu ubezpieczeń.

Oprócz ustalenia zakresu ubezpieczenia, w ramach którego powinna znaleźć się m.in. odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy, ubezpieczenie nieruchomości firmowych czy majątku firmowego, istotne jest także dokładne sprawdzenie ryzyka ubezpieczeniowego, przed którym chroni polisa oraz sprawdzenie sumy ubezpieczenia. O ile bowiem zakres indywidualnego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej (OC) jest szeroki, to generalnie ochrona ubezpieczeniowa nie ma charakteru absolutnego. Strony ustalając przedmiot i zakres ubezpieczenia powinny zbadać czy obejmują one określone ryzyko (np. ubezpieczenie od zalania lub spalenia w przypadku nieruchomości lokalowych). Warto także pamiętać, że częścią umowy ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU). W ich treści zawarte są m.in. wyjaśnienia pojęć użytych w umowie, które są istotne przy ocenie sposobu likwidacji szkody przez zakład ubezpieczeń. Zawierają one także wyłączenia w zakresie ochrony ubezpieczeniowej. Przed zawarciem umowy ubezpieczenia przedsiębiorca powinien bezwzględnie zapoznać się z tymi wyłączeniami i sprawdzić czy z treści OWU nie wynika, że udzielana mu ochrona nie stanowi odpowiedniego zabezpieczenia (przykład).

Suma ubezpieczenia

Na etapie zawierania polisy istotne jest także sprawdzenie sumy ubezpieczenia. Stanowi ona górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, chyba że co innego wynika z umowy. Dbając o należyte ubezpieczenie majątkowe przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę, aby suma ubezpieczenia poszczególnych składników majątkowych odpowiadała ich wartości w chwili zawarcia umowy. Co prawda ustalenie niższej sumy ubezpieczenia wiąże się zazwyczaj z niższą składką ubezpieczeniową, powoduje jednak tzw. niedoubezpieczenie, które w przypadku wystąpienia zdarzenia szkodowego spowoduje wypłacenie niższego odszkodowania.

Przykład

Przedsiębiorca zawarł z zakładem ubezpieczenia majątkowe w zakresie firmowych nieruchomości. W ramach wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela określonych w OWU nie odpowiada on za skutki pożaru będące konsekwencją zwarcia instalacji elektrycznej w budynku. Jeżeli zatem dojdzie do takiego pożaru, a poczynione ustalenia pozwolą na określenie, że jego przyczyną będzie zwarcie instalacji, odszkodowanie nie zostanie wypłacone.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.