Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Opłata za reklamę alkoholu w lokalu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłata za reklamę alkoholu w lokalu

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017
Kinga Romas

Otwieram lokal gastronomiczny. Będę w nim podawał piwo i inne napoje alkoholowe. Mam już konieczne w tym zakresie zezwolenia. Czy to prawda, że będę musiał ponosić jakieś dodatkowe opłaty?

Czytelnikowi zapewne chodzi o opłatę za reklamę napojów alkoholowych. Pod tym pojęciem rozumieć należy publiczne rozpowszechnianie ich znaków towarowych lub symboli graficznych z nimi związanych, a także nazw i symboli graficznych przedsiębiorców produkujących te napoje, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych napojów alkoholowych, służące popularyzowaniu ich znaków towarowych. Za reklamę nie uważa się informacji używanych do celów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami zajmującymi się produkcją, obrotem hurtowym i handlem alkoholem.

W praktyce opłatę wnosić musi każdy podmiot, który w swoim lokalu upowszechnia nazwę np. piwa czy logo jego producenta. Potwierdzone to zostało wielokrotnie w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych zobowiązane są do wnoszenia z tego tytułu specjalnej opłaty w wysokości 10% podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynikającej z tej usługi. Wnosi się ją na wyodrębniony rachunek Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Ponadto w urzędzie skarbowym właściwym dla podatku VAT należy złożyć zbiorczą deklarację miesięczną dotyczącą omawianej opłaty (DRA-1). Trzeba tego dokonać w terminie do 20. dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym powstał obowiązek wystawienia faktury za usługę reklamy, zgodnie z przepisami ustawy o VAT.

Zatem obowiązek wnoszenia przez Czytelnika opłaty będzie uzależniony od tego, czy będzie on promował w swoim lokalu oznaczenia producentów alkoholu, czy nie.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60