Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Rejestracja firmy pod zniesionym NIP-em
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rejestracja firmy pod zniesionym NIP-em

Gazeta Podatkowa nr 30 (1280) z dnia 14.04.2016
Małgorzata Żujewska

Zakładam własną firmę (na podstawie wpisu do CEIDG). Nie pamiętam jednak NIP-u. NIP został mi nadany kilka lat temu w związku z podjęciem pracy, ale od dawna nie posługuję się nim. W jaki sposób mogę uzyskać informację o tym numerze?

Do końca 2011 r. każdy podatnik musiał mieć NIP. Z dniem 1 stycznia 2012 r. NIP-y nadane przed tą datą w stosunku do niektórych osób zostały zniesione. Mowa o osobach fizycznych, które są objęte rejestrem PESEL, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie są płatnikami podatków lub składek ZUS. Ich identyfikatorem podatkowym stał się PESEL.

Osoba, która miała nadany NIP, ale został on zniesiony z dniem 1 stycznia 2012 r., musi dokonać zgłoszenia identyfikacyjnego, jeżeli chce obecnie prowadzić działalność gospodarczą. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do CEIDG takie zgłoszenie składa w ramach wniosku o wpis - na formularzu CEIDG-1. Nie wpisuje w nim swojego "starego" NIP. Nie musi więc przed rejestracją firmy zdobyć tego numeru. Wniosek o wpis można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej. CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. Powinno to nastąpić nie później niż w dniu roboczym następującym po dokonaniu wpisu.

NIP nadawany jest automatycznie przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Potwierdzeniem nadania jest ujawnienie NIP w CEIDG. Informacja o nim jest automatycznie przekazywana przez CRP KEP do CEIDG, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. W sytuacji przedstawionej w pytaniu przedsiębiorca uzyska prawdopodobnie NIP nadany mu kilka lat temu w związku z podjęciem pracy, a który został zniesiony z dniem 1 stycznia 2012 r.


Druk CEIDG-1 jest dostępny w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale CEIDG.


Podatnik może mieć tylko jeden NIP. Zasada ta obowiązuje bez względu na rodzaj i liczbę opłacanych przez niego podatków, formę opodatkowania, liczbę i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę posiadanych przedsiębiorstw. Przedsiębiorca całą swoją działalność gospodarczą prowadzi więc pod jednym NIP-em. NIP musi podawać - jako swój identyfikator podatkowy - na wszystkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, których poborem zajmują się organy podatkowe lub celne.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60