Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Ulgowy ZUS po założeniu własnej firmy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulgowy ZUS po założeniu własnej firmy

Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016
Dorota Wyderska

Od kilku już lat jestem wspólnikiem w spółce z o.o. (wieloosobowej). Od 1 października 2015 r. prowadzę też własną działalność gospodarczą. Jako przedsiębiorca zgłosiłem się od tego dnia w ZUS tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ jeszcze do 31 stycznia 2016 r. pracuję na pełny etat z wynagrodzeniem w kwocie przekraczającej wysokość minimalnej płacy. Działalności gospodarczej nie prowadzę na rzecz mojego obecnego pracodawcy. Od 1 lutego br. będę już musiał opłacać za siebie składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności. Czy będę je mógł naliczać i opłacać do ZUS od obniżonej podstawy wymiaru?

TAK. Czytelnik będzie mógł - jako przedsiębiorca - naliczać i opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy, ale tylko wtedy, gdy działalności gospodarczej nie będzie wykonywał na rzecz pracodawcy również po rozwiązaniu z nim umowy o pracę.

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługuje osobom, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Preferencja ta nie ma zastosowania do osób, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności.


555 zł - najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych obowiązująca nowych przedsiębiorców w 2016 r.


Za prowadzenie pozarolniczej działalności, o której mowa w punkcie 1, nie uważa się - dla celów ubezpieczeniowych - prowadzenia działalności jako wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. Jeśli więc Czytelnik będzie spełniał także warunki wymienione w punkcie drugim, tj. nie będzie wykonywał działalności w określonym zakresie na rzecz podmiotu, z którym ma obecnie zawartą umowę o pracę, będzie mógł, jako przedsiębiorca, opłacać składki na ubezpieczenie społeczne do ZUS od obniżonej podstawy wymiaru.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60