Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Pieniądze na uruchomienie firmy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Pieniądze na uruchomienie firmy

Gazeta Podatkowa nr 85 (1230) z dnia 22.10.2015
Jolanta Białkowska

Jestem osobą bezrobotną i zastanawiam się nad założeniem działalności gospodarczej. Czy nadal ze środków unijnych można otrzymać do 40 tys. zł na uruchomienie firmy?

NIE. W nowej perspektywie finansowej 2014-2020 nie ma już bezzwrotnej pomocy w wysokości do 40 tys. zł na uruchomienie działalności gospodarczej. Jej maksymalna wysokość jest zdecydowanie niższa - nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W drugim kwartale br. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.854,88 zł. Oznacza to, że aktualnie bezrobotny na uruchomienie firmy może otrzymać maksymalnie 23.129,28 zł.

Osoba, która jest zainteresowana pozyskaniem pieniędzy na podjęcie działalności gospodarczej, nie musi przygotowywać wniosku o dofinansowanie realizacji projektu unijnego. Wystarczy jak znajdzie projekt i spełni kryteria grupy docelowej, a w rezultacie stanie się jego uczestnikiem. Taki projekt może być realizowany przez różne podmioty, jak np. powiatowe urzędy pracy, instytucje szkoleniowe, organizacje pozarządowe. Mogą one realizować projekty nastawione na wspieranie przedsiębiorczości w zakresie programu krajowego, tj. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lub regionalnych programów operacyjnych. Różnica polega na tym, że w ramach projektów realizowanych z programu krajowego może być udzielona bezzwrotna pomoc dla osób poniżej 30. roku życia, a dla osób w wieku 30 lat i więcej - z ramach regionalnych programów operacyjnych.

W zakresie PO WER osoba bezrobotna może otrzymać bezzwrotną pomoc na podjęcie działalności w projekcie realizowanym z działania 1.1, 1.2 lub 1.3. Natomiast w regionalnych programach operacyjnych sprawa wygląda już nieco inaczej, ponieważ jest ich 16. Przykładowo osoba bezrobotna z województwa łódzkiego bezzwrotne wsparcie, o którym mowa, może otrzymać w ramach projektu realizowanego w zakresie poddziałania VIII.3.1 RPO WŁ.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60