Jak szukać?»

2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-28, PIT-28S za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania do US oraz podatnikowi IFT-1R za 2019 r. 2 marca 2020 r. (poniedziałek) mija termin przekazania podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40A/PIT-11A za 2019 r.Uwaga: Do 28 lutego br. przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o danych zawartych w raportach ZUS za 2019 r.
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Jak zawiadomić ZUS o rozpoczęciu działalności spółki?
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak zawiadomić ZUS o rozpoczęciu działalności spółki?

Gazeta Podatkowa nr 69 (1214) z dnia 27.08.2015
Aneta Dąbrowska

Rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności wiąże się z szeregiem obowiązków w zakresie zgłoszeniowym, jakich należy dokonać w różnych instytucjach i urzędach, w tym także ZUS. Konieczność wypełnienia tego obowiązku spoczywa na płatniku składek. W przypadku działalności prowadzonej w formie spółki płatnikiem takim jest zarówno spółka (za zatrudnione w niej osoby), jak i jej wspólnik bądź wspólnicy (za siebie). Informację o rozpoczęciu prowadzenia firmy płatnik przekazuje - w zależności od rodzaju prowadzonej firmy - odpowiednio do CEIDG bądź KRS.

Osoba prowadząca działalność

Definicję osoby prowadzącej pozarolniczą działalność określa art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej ustawy systemowej). Zgodnie z treścią tego przepisu za osobę taką uważa się m.in. osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, a także wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Obowiązki zgłoszeniowe

O ile w spółce cywilnej przedsiębiorcami są jej wspólnicy, o tyle w przypadku spółek handlowych status przedsiębiorcy przysługuje wyłącznie spółce, a nie jej wspólnikom. To wpływa na zasady rejestracji tych podmiotów we właściwych instytucjach. Wspólnicy spółki cywilnej - jako osoby fizyczne - podlegają bowiem wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), natomiast spółki handlowe podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Ponadto wspólnicy spółki cywilnej i spółek jawnej, komandytowej, partnerskiej oraz wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. są płatnikami składek na własne ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (lub tylko ubezpieczenie zdrowotne). To powoduje, że powinni być zgłoszeni do tych ubezpieczeń w ZUS.

» płatnik podlegający wpisowi w CEIDG

Osoba fizyczna rozpoczynająca po raz pierwszy prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w formie spółki cywilnej zgłasza ten fakt jedynie w CEIDG na formularzu CEIDG-1. Wniosek ten jest równocześnie m.in. zgłoszeniem takiego podmiotu jako płatnika składek w ZUS. Dane w nim zawarte CEIDG przesyła m.in. do ZUS wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Na ich podstawie organ rentowy sporządza pierwszorazowe zgłoszenie płatnika składek (formularz ZUS ZFA). Przedsiębiorca taki jest zwolniony z osobistego jego wypełnienia i złożenia w ZUS.

Osoba prowadząca działalność w formie spółki cywilnej samodzielnie jednak dokonuje zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS. W tym celu przekazuje do tego organu formularz:

 • ZUS ZUA - jeśli z tytułu działalności podlega zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
   
 • ZUS ZZA - jeśli z działalności podlega obowiązkowo wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS przedsiębiorca dokonuje w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Co więcej, osoba taka osobiście też zgłasza zatrudnione w spółce osoby do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZUA lub ZUS ZZA), a także członków rodziny - swoich i tych osób - do ubezpieczenia zdrowotnego (druk ZUS ZCNA).


Druki ZUS ZUA i ZUS ZZA oraz ZUS ZCNA dostępne są w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Składki ZUS.

» płatnik podlegający wpisowi w KRS

Inne reguły w zakresie dokonywania zgłoszenia w ZUS obowiązują płatnika składek będącego podmiotem podlegającym wpisowi do KRS. Co istotne, od 1 grudnia 2014 r. obowiązują nowe zasady zgłaszania w ZUS takich płatników składek. Od tego bowiem dnia zostali oni zwolnieni z obowiązku przekazywania do ZUS dokumentów zgłoszeniowych płatnika składek, a także dokumentów aktualizujących jego dane.

Aktualnie dane o firmie wpisane do KRS, czyli tzw. "dane podstawowe" są automatycznie przekazywane do Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) oraz rejestru REGON. Za pośrednictwem CRP KEP trafią też do Centralnego Rejestru Płatników Składek (prowadzonego przez ZUS). Przekazywanie dotyczy tylko danych wpisanych do KRS. Natomiast tzw. "dane uzupełniające", tj. dane nieujawnione w KRS, a także te, którymi przedsiębiorca nie dysponuje w momencie dokonywania wpisu, zobowiązany jest przekazać sam. Dokonuje tego na jednym formularzu NIP-8 "Zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne w zakresie danych uzupełniających". Druk ten składa się tylko w urzędzie skarbowym (właściwym w sprawach ewidencyjnych), który przekaże dane uzupełniające m.in. do ZUS. Na podstawie danych podstawowych oraz uzupełniających ZUS utworzy konto płatnika składek oraz sporządzi za niego dokumenty zgłoszeniowe (ZUS ZPA, ZUS ZAA oraz ZUS ZBA). Organ ten sporządzi je pod warunkiem, że wniosek w KRS został wypełniony poprawnie, a druk NIP-8 został zgłoszony w urzędzie skarbowym w ciągu 7 dni od daty rejestracji firmy w KRS. W przeciwnym razie ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

Zgłoszenie do ubezpieczeń

Z kolei osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności jako wspólnik spółki cywilnej, jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz jednoosobowej spółki z o.o. ma obowiązek dokonać zgłoszenia siebie - jako płatnika składek - do ubezpieczeń w ZUS.


Zgłoszenie płatnika składek przedsiębiorca przekazuje do ZUS w ciągu 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.


Każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia, powinien zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie:

 • płatnika składek na formularzu ZUS ZFA, w którym wpisze własne dane identyfikacyjne, tj. numer PESEL i NIP lub NIP, REGON i PESEL (jeśli wspólnik prowadzi również odrębną działalność gospodarczą, inną niż wykonywana w formie spółki),
   
 • siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona - na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - na formularzu ZUS ZZA), z identyfikatorem PESEL.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.