Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Wsparcie na założenie działalności gospodarczej z nowego PROW na ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wsparcie na założenie działalności gospodarczej z nowego PROW na lata 2014-2020

Gazeta Podatkowa nr 38 (1183) z dnia 11.05.2015
Jolanta Białkowska

Jestem właścicielem gospodarstwa rolnego i chciałbym założyć gospodarstwo agroturystyczne. W tym celu mam w planie dobudować do budynku mieszkalnego pokoje gościnne dla turystów. Jestem ubezpieczony w KRUS. Na jakie wsparcie mogę liczyć z nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich?

Koncepcja uruchomienia działalności pozarolniczej wpisuje się w poddziałanie 6.2 Programu Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w ramach tego poddziałania będzie mogła być przyznana na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Przybiera formę premii w wysokości 100 tys. zł, która będzie wypłacana w dwóch ratach. Pierwsza w wysokości 80% kwoty pomocy, druga w wysokości 20%.

Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze projektu programu pomocowego, czyli rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na podstawie którego będzie mogło być udzielane wsparcie na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym znane są tylko ogólne warunki przyznania wsparcia, które określone są w dokumentacji programowej. W świetle jej zapisów pomoc może być przyznana, jeśli wnioskodawca jest beneficjentem "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" lub spełnia następujące warunki:

 • wnioskodawca jest ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik,
   
 • gospodarstwo, w którym pracuje wnioskodawca, ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 15 tys. euro,
   
 • za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy przyznano płatność do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, w którym pracuje wnioskodawca,
   
 • gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca położone jest w miejscowości należącej do gminy: wiejskiej lub miejsko-wiejskiej (z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców) albo miejskiej (z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców),
   
 • wnioskodawca przedłoży biznesplan dotyczący planowanej działalności pozarolniczej.

Choć jednym z warunków ubiegania się o wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest ubezpieczenie wnioskodawcy w KRUS, to już na potrzeby prowadzenia działalności wnioskodawca będzie zobowiązany być ubezpieczonym w ZUS przez okres trwałości operacji (projektu).

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów w ramach poddziałania 6.2 PROW 2014-2020 dotyczących rozpoczęcia pozarolniczej działalności w przyszłości będzie można składać w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie nie wiadomo czy nabór wniosków zostanie uruchomiony jeszcze w tym roku, czy też dopiero w 2016 r.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60