Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Kiedy bezrobotny może ubiegać się o środki na własną ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kiedy bezrobotny może ubiegać się o środki na własną firmę?

Gazeta Podatkowa nr 12 (1157) z dnia 9.02.2015
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Niedawno straciłam pracę i planuję zarejestrować się w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna. Chciałabym ubiegać się o środki na założenie własnej firmy (prywatnej nauki gry w szachy dla dzieci). Jaka może być maksymalna wysokość tego dofinansowania i czy jest ono udzielane osobom, które są zarejestrowane w urzędzie przez krótki czas?

Obecnie osobie bezrobotnej rejestrującej się w urzędzie pracy przydzielany jest jeden z trzech profili pomocy. Taki profil oznacza właściwy ze względu na potrzeby bezrobotnego zakres form pomocy. Do pierwszego profilu zaliczani są bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie oferty pracy. To do nich kierowane są takie formy pomocy, jak: szkolenia, finansowanie kosztów egzaminów i licencji, zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, bony. W tym także jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, świadczenie aktywizacyjne czy pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej. Do drugiego profilu należą bezrobotni wymagający wsparcia, którzy będą korzystać ze wszystkich usług i instrumentów rynku pacy, jakie oferują urzędy pracy. W trzecim profilu znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zarówno tacy, którzy z różnych powodów zagrożeni są wykluczeniem społecznym, jak i ci, którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej. W ciągu 60 dni od dnia ustalenia profilu pomocy doradca klienta, przy udziale samego bezrobotnego, powinien przygotować dla niego indywidualny plan działania.

Zasady przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w tej sprawie (Dz. U. z 2012 r. poz. 457 ze zm.). Przepisy wymagają, by osoba ubiegająca się o takie dofinansowanie nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku. Bezrobotny musi również zobowiązać się do niepodejmowania zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej oraz utrzymania firmy przez ten okres. Dofinansowania nie otrzyma bezrobotny, który już wcześniej otrzymał bezzwrotne środki z Funduszu Pracy. Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia (obecnie 22.686,84 zł, tj. 3.781,14 zł × 6).

Ubiegając się o takie dofinansowanie każdy bezrobotny musi najpierw zapoznać się z regulaminem przyznawania tych środków obowiązującym w danym urzędzie. Przykładowo, w regulaminie przygotowanym przez Urząd Pracy w Białymstoku znajduje się zapis mówiący o tym, że dotacje w pierwszej kolejności przyznawane są osobom, których okres rejestracji w urzędzie na dzień złożenia wniosku wynosi co najmniej 3 miesiące. Ponadto pierwszeństwo mają osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą na terenie miasta Białegostoku lub powiatu białostockiego, podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy, a także osoby, które przed ostatnią rejestracją nie zostały zwolnione przez pracodawcę w trybie dyscyplinarnym.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60