Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Dokumenty przy otwieraniu przedstawicielstwa zagranicznej firmy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dokumenty przy otwieraniu przedstawicielstwa zagranicznej firmy

Gazeta Podatkowa nr 6 (1151) z dnia 19.01.2015
Kinga Romas

Prowadzę w Austrii firmę zajmującą się produkcją mebli. Chciałbym na terenie Polski otworzyć biuro, które zajmowałoby się promocją i reklamą mojej działalności. Nadmieniam, że nie chcę rejestrować firmy w Polsce, a wyłącznie biuro. Czy jest taka możliwość? Jeśli tak, to gdzie należy dopełnić wszelkich formalności?

Dla Czytelnika odpowiednią formą będzie uruchomienie na terenie Polski przedstawicielstwa firmy prowadzonej w Austrii. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. A w takim właśnie celu Czytelnik chce rozszerzyć zasięg działalności własnej firmy.

Powołanie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez Ministra Gospodarki. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku, sporządzonego w języku polskim. Do wniosku należy dołączyć:

 • urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność,
   
 • uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji,
   
 • uwierzytelnioną kopię dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa,
   
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał).


1.000 zł - tyle wynosi opłata za dokonanie wpisu przedstawicielstwa.


Co istotne, wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać dołączone wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie to może zostać:

 • sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego bądź sprawdzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na podstawie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego,
   
 • sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii, z państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o EOG.

Wniosek o zarejestrowanie przedstawicielstwa musi zawierać:

nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego,
przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
imię, nazwisko oraz adres pobytu na terytorium RP osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
adres siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Polski, w której są przechowywane oryginały dokumentów związanych z działalnością przedstawicielstwa.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60