Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Wsparcie na uruchomienie firmy prowadzonej ze wspólnikiem
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wsparcie na uruchomienie firmy prowadzonej ze wspólnikiem

Gazeta Podatkowa nr 2 (1147) z dnia 5.01.2015
Kinga Romas

Jestem studentem ostatniego roku studiów magisterskich. Planuję wraz ze znajomym z roku rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Czy w ramach programu "Wsparcie w starcie" możemy ubiegać się o preferencyjną pożyczkę?

TAK. W ramach programu "Pierwszy biznes-Wsparcie w starcie II" o przyznanie pożyczki ubiegać się mogą również osoby zamierzające prowadzić wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. W takim przypadku każda z nich musi złożyć indywidualnie wniosek. Dzięki temu każdy z wnioskujących może uzyskać pożyczkę w maksymalnej kwocie. Jeżeli w opisywanym przypadku Czytelnik i jego znajomy będą ubiegali się o pożyczkę w maksymalnej kwocie, to będą mieli szansę otrzymać aż 151.245,60 zł (2 × 75.622,8 zł).

Zarówno Czytelnik, jak i jego znajomy zobowiązani będą w składanym wniosku wskazać siebie nawzajem jako osoby uprawnione, z którymi prowadzona będzie wspólnie działalność gospodarcza. Każdy z nich zobowiązany będzie do ustanowienia odrębnego zabezpieczenia przyznawanej pożyczki. Formą zabezpieczenia spłaty i zwrotu udzielanych pożyczek jest weksel własny in blanco osoby fizycznej i poręczenie dwóch osób fizycznych. W zależności od oceny zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego, zamiast poręczenia dwóch osób fizycznych, może zostać ustanowione inne zabezpieczenie spłaty i zwrotu środków finansowych. W szczególności może to być: hipoteka, zabezpieczenie rzeczowe, gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa, poręczenie jednej osoby fizycznej bądź prawnej.

O przyznanie pożyczki można też wnioskować, gdy tylko jeden ze wspólników jest uprawniony do pożyczki i będzie o nią wnioskował. Wówczas preferowane jest, aby umowa spółki cywilnej zawarta została po podpisaniu umowy o pożyczkę.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60