Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Rozpoczęcie działalności a uzyskanie informacji o wpisie do rejestru
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozpoczęcie działalności a uzyskanie informacji o wpisie do rejestru

Gazeta Podatkowa nr 82 (1123) z dnia 13.10.2014
Kinga Romas

Złożyłem wniosek o wpis do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt. Gabinet weterynaryjny jest już gotowy do otwarcia, jednak nadal nie uzyskałem informacji o wpisie, a minął już przeszło miesiąc. Jak długo czeka się na decyzję w tym zakresie?

Organ prowadzący ewidencję (okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna) powinien w terminie 50 dni od dnia złożenia wniosku o wpis i wszelkich innych wymaganych dokumentów dokonać wpisu i wydać zaświadczenie. Wpis bądź odmowa jego dokonania następuje w drodze uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Tak stanowi art. 17 ust. 6 ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. nr 11, poz. 95 ze zm.).

Jeżeli organ nie dokona wpisu w terminie i równocześnie nie poinformuje o odmowie wpisu, a od dnia wpływu wniosku o wpis do tego organu upłynęło 60 dni, Czytelnik może rozpocząć działalność po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym fakcie organu. Nie dotyczy to przypadku, w którym organ wezwałby wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. Wówczas termin 60 dni biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia do wniosku o wpis.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60