Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Kiedy trzeba zarejestrować działalność?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kiedy trzeba zarejestrować działalność?

Gazeta Podatkowa nr 75 (1116) z dnia 18.09.2014
Kinga Romas

Stwierdzenie, że prowadzenie danego rodzaju działalności stanowi działalność gospodarczą, skutkuje koniecznością dopełnienia wielu formalności. Przy czym, aby wykonywanie danych czynności uznać za działalność gospodarczą, muszą być spełnione określone kryteria.


Definicja działalności gospodarczej

Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

W myśl ustawy działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Z powyższego wynika, że pojęcie działalności gospodarczej użyte we wspomnianej ustawie opiera się na:

 • kryterium ekonomicznej klasyfikacji,
   
 • zarobkowych celach działalności,
   
 • sposobie jej wykonywania ze względu na organizację i częstotliwość.

Wielokrotnie w orzecznictwie sądowym potwierdzany jest pogląd, że dla uznania określonej przedmiotowo działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne zaistnienie trzech jej cech funkcjonalnych: zarobkowości, zorganizowania formalnego (czyli wyboru formy prawnej przedsiębiorczości) oraz ciągłości. Brak którejkolwiek z nich oznacza natomiast, że dana działalność nie może być zakwalifikowana do kategorii działalności gospodarczej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2009 r., sygn. akt III SA/Po 374/08). Pojęcia te nie zostały jednak zdefiniowane przez ustawodawcę.

Co istotne, działalność gospodarcza jest faktem, kategorią o charakterze obiektywnym, nie konstytuuje jej zatem wpis bądź jego brak do odpowiedniego rejestru (por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia 16 grudnia 2010 r., sygn. akt III SA/Gd 556/10). Oznacza to, iż nie ma znaczenia, że podmiot ją wykonujący subiektywnie nie uzna jej za taką działalność i np. celem uniknięcia obowiązku podatkowego oświadcza, że jej nie prowadzi.


Zarobkowość

Zarobkowy charakter działalności gospodarczej wiąże się z jej odpłatnością. W związku z tym charakteru takiego nie mają działania, których celem jest wyłącznie zaspokojenie potrzeb własnych, czyli np. działalność wytwórcza w zakresie produkcji towarów przeznaczonych na zaspokojenie swoich własnych potrzeb. Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 24 listopada 2011 r., sygn. akt II GSK 1219/10, dla oceny, że dany podmiot wykonuje działalność gospodarczą, konieczne jest stwierdzenie zarobkowego jej charakteru.

Warto jednak zaznaczyć, że z prowadzeniem działalności gospodarczej możemy mieć też do czynienia w przypadku podmiotów, których głównym celem wcale nie jest działalność zarobkowa. Przykładowo jeżeli fundacja prowadzi działalność gospodarczą w postaci wynajmu lokalu czy jego dzierżawy, wówczas nie ma znaczenia fakt, że zyski z tych działań przekazywane będą na realizację celów statutowych. Przekazywanie zysków na cele charytatywne nie ma wpływu na zmianę charakteru prowadzonej działalności.


Ciągłość

Pojęcie ciągłości prowadzenia działalności ma świadczyć o względnie stałym zamiarze jej wykonywania. Nie wyklucza to w żaden sposób możliwości prowadzenia jej w sposób sezonowy bądź do czasu osiągnięcia zamierzonego celu. Warto również wspomnieć, że w chwili obecnej przedsiębiorca ma możliwość skorzystania z instytucji zawieszenia działalności. Co istotne, przysługuje ona wyłącznie przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników. Przy czym ustawodawca dał możliwość wielokrotnego korzystania z tej instytucji. Jedyne zastrzeżenie dotyczy okresu trwania zawieszenia - każdorazowo dokonać tego można na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Z tym że jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.


Zorganizowanie

Zorganizowanie wskazuje, że działalność gospodarcza związana jest z wyborem określonej formy organizacyjno-prawnej jej wykonywania.

Ponadto o zorganizowaniu działalności można mówić, gdy prowadzenie jej wymaga pewnego wysiłku organizacyjnego. Przykładowo zorganizowanie przejawia się w uzyskaniu wszelkich wymaganych zezwoleń czy koncesji, zapewnieniu lokalu dla jej prowadzenia, utworzeniu strony internetowej, zakupie niezbędnego sprzętu biurowego czy maszyn i urządzeń.


Pojęcie działalności w innych ustawach

Warto w tym miejscu wspomnieć, że pojęcie działalności gospodarczej definiowane jest też w innych ustawach, w szczególności w ustawach podatkowych. Wynika to z faktu, że status prawny podmiotów będących czy też niebędących przedsiębiorcami jest diametralnie różny. W związku z tym od dłuższego czasu sygnalizowana jest konieczność wprowadzenia jednej definicji. Dopóki takiej nie opracowano, każdorazowo stosuje się definicję, która ma zastosowanie w danej materii.

Formy prowadzenia działalności gospodarczej

- indywidualna działalność gospodarcza,

- spółka cywilna,

- spółka jawna,

- spółka partnerska,

- spółka komandytowa,

- spółka komandytowo-akcyjna,

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

- spółka akcyjna.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2.07.2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.