Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Ulgowa podstawa wymiaru składek po założeniu własnej firmy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulgowa podstawa wymiaru składek po założeniu własnej firmy

Gazeta Podatkowa nr 73 (1114) z dnia 11.09.2014
Dorota Wyderska

Od kilku lat jestem wspólnikiem w wieloosobowej spółce z o.o. Od 1 września 2014 r. prowadzę też własną działalność gospodarczą. Zgłosiłam się od tego dnia tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, ponieważ do 30 września 2014 r. pracuję jeszcze na pełny etat z wynagrodzeniem w kwocie przekraczającej wysokość minimalnej płacy. Działalności nie prowadzę na rzecz mojego obecnego pracodawcy. Tzw. pełny ZUS będę musiała opłacać dopiero od 1 października br. Czy składki społeczne będę mogła naliczać od obniżonej podstawy wymiaru?

TAK. Czytelniczka będzie mogła - jako przedsiębiorca - naliczać i opłacać składki społeczne od obniżonej podstawy, ale tylko wtedy, gdy działalności gospodarczej nie będzie wykonywała na rzecz pracodawcy również po rozwiązaniu z nim umowy o pracę.

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługuje osobom, które rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Preferencja ta nie ma zastosowania do osób, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności.

Za prowadzenie pozarolniczej działalności, o której mowa w punkcie 1, nie uważa się - dla celów ubezpieczeniowych - prowadzenia działalności jako wspólnik wieloosobowej spółki z o.o. Dlatego jeśli Czytelniczka spełnia też wymienione w punkcie drugim warunki, czyli nie wykonuje działalności w określonym zakresie na rzecz podmiotu, z którym ma obecnie zawartą umowę o pracę oraz nie będzie jej też wykonywała po jej rozwiązaniu, będzie mogła opłacać do ZUS, jako przedsiębiorca, składki społeczne od obniżonej podstawy wymiaru.

"(…) wystarczy, aby zakres wykonywanej przez daną osobę działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy tylko w części pokrywał się z czynnościami wykonywanymi w ramach łączącego ją uprzednio z tym pracodawcą stosunku pracy, żeby osoba rozpoczynająca prowadzenie (…) działalności (…) nie miała prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru (…) nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Dopiero, gdy wykonywana praca w ramach prowadzonej działalności ma zupełnie inny charakter, niż zakres czynności wykonywanych w okresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - osoba prowadząca działalność może skorzystać z preferencyjnej podstawy wymiaru (…)".

Interpretacja indywidualna Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 8 sierpnia 2014 r., znak: DI/100000/43/865/2014

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60