Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Czy sprzedaż na aukcji internetowej wymaga założenia własnej ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy sprzedaż na aukcji internetowej wymaga założenia własnej firmy?

Gazeta Podatkowa nr 64 (1105) z dnia 11.08.2014
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Posiadam kilka rzeczy kupionych na bazarze. Kupiłem je po okazyjnej cenie. Rzeczy są nowe i nieużywane. Chciałbym sprzedać je na portalu aukcji internetowych. Czy taka sprzedaż zostanie uznana za działalność gospodarczą, którą powinienem zarejestrować?

Odpowiedź na pytanie Czytelnika zależy od tego, czy prowadzona przez niego sprzedaż dokonywana poprzez platformę sprzedaży aukcyjnej będzie spełniać przesłanki do uznania jej za działalność gospodarczą.

Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Tak stanowi art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Z definicji pojęcia działalności gospodarczej wynika, że dla uznania określonej działalności za działalność gospodarczą konieczne jest łączne spełnienie trzech warunków. Działalność musi mieć charakter zarobkowy, być prowadzona w sposób zorganizowany oraz ciągły. Na pewno działalność Czytelnika ma charakter zarobkowy, bowiem chce on sprzedać (w celu osiągnięcia zysku) zakupione wcześniej towary, spełnia więc pierwszy warunek z przytoczonej definicji. Warto jednak w tym miejscu nadmienić, iż w literaturze przedmiotu prezentowany jest pogląd, z którego wynika, iż sam brak ukierunkowania działalności na osiągnięcie zysku nie przesądza jeszcze o braku gospodarczego charakteru działalności. Trzeba również zaznaczyć, iż wystarczająca jest sama chęć osiągnięcia zysku, a nie kwestia czy zostanie on na pewno osiągnięty.

Zorganizowanie działalności oznacza podjęcie czynności mających na celu m.in. wybór formy prawnej, w jakiej będzie prowadzona działalność, wybór siedziby, zebranie niezbędnych środków finansowych, ewentualne zatrudnienie pracowników. Teoretycznie Czytelnik również spełnia tę przesłankę, bowiem zdecydował się na prowadzenie działalności w internecie, wybrał platformę aukcji internetowych, gdzie z pewnością musiał założyć konto, wybrać formę płatności oraz sposób dostarczenia towarów do potencjalnych klientów. Poczynił więc już pewne kroki, by zorganizować swoją działalność.


Informacje o zakładaniu i prowadzeniu własnej firmy dostępne są na stronie internetowej naszego Wydawnictwa: www.zakladamyfirme.pl.


Ostatnia z omawianych przesłanek dotyczy ciągłości prowadzenia danej działalności. I nie chodzi tu o to, by dana działalność była prowadzona bez przerw (przedsiębiorca ma prawo zawieszać działalność) czy też tylko sezonowo. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. Jeżeli działalność prowadzona jest jednorazowo bądź incydentalnie, to charakteru działalności gospodarczej mieć nie będzie. Jeżeli Czytelnik dokona sprzedaży zakupionych towarów jednorazowo, to nie będzie musiał rejestrować swojej działalności. Jeżeli natomiast takie sprzedaże będą się powtarzać, to w związku z tym, że spełnia pozostałe przesłanki, będzie musiał zarejestrować własną firmę.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60