Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Własna firma prowadzona w Niemczech
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Własna firma prowadzona w Niemczech

Dodatek do Gazety Podatkowej nr 52 (1093) z dnia 30.06.2014

Obowiązująca swoboda przedsiębiorczości daje możliwość obywatelom Unii Europejskiej zakładania firm na terenie całej Wspólnoty. Obywatele polscy mogą założyć firmę w każdym z krajów UE.

Osoby fizyczne na zasadzie samozatrudnienia mogą założyć własną działalność gospodarczą w Niemczech. Natomiast polscy przedsiębiorcy mogą otworzyć swoje oddziały oraz mogą zostać wspólnikami nowo otwartych spółek na terenie Niemiec.


Wybór formy prawnej

Decydując się na rozpoczęcie działalności, należy dokonać wyboru formy prawnej jej prowadzenia. W praktyce wybierane są następujące formy:

 • przedstawicielstwo (Repräsentanz),
   
 • samodzielny oddział (eingetragene Zweigniederlassung), 
   
 • działalność na własny rachunek (Tätigkeit im eigenen Namen),
   
 • spółka cywilna (Gesellschaft bürgerlichen Rechts), 
   
 • spółka jawna (oHG offene Handelsgesellschaft), 
   
 • spółka komandytowa (KG Kommanditgesellschaft), 
   
 • spółka z o.o. (GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung).


Rejestracja działalności na własny rachunek

Bardzo ważne jest, żeby jeszcze przed podjęciem procedury administracyjnej sprawdzić we właściwej izbie przemysłowo-handlowej czy istnieje konieczność uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie danej działalności. Koncesje są wymagane w przypadku prowadzenia m.in. działalności gospodarczej w gastronomii, transporcie, handlu obwoźnym, ubezpieczeniach, ochronie, handlu bronią i materiałami niebezpiecznymi.

Każda osoba zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą jest zobowiązana do zameldowania się w urzędzie meldunkowym w miejscu zamieszkania. Posiadając dowód zameldowania oraz dowód zarejestrowania firmy można otrzymać potwierdzenie pozwolenia na pobyt.

Każdą działalność gospodarczą wykonywaną na terenie Niemiec należy zarejestrować w urzędzie do spraw gospodarczych właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Wymagane jest złożenie następujących dokumentów:

 • kopii paszportu, 
   
 • dowodu zameldowania, 
   
 • wypełnionego formularza, w którym będzie opisana działalność gospodarcza, 
   
 • umowy kupna, dzierżawy lub najmu nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, 
   
 • przy zawodach wymagających legitymowania się odpowiednim wykształceniem np. przy zawodach rzemieślniczych, należy przedstawić dowód o dopuszczeniu do działalności rzemieślniczej z odpowiedniej izby rzemieślniczej.

Następnie, po dokonaniu rejestracji, urząd do spraw gospodarczych przesyła informację o zarejestrowaniu firmy do urzędu skarbowego.

Do uzyskania wpisu w urzędzie ds. gospodarczych zobowiązany jest każdy przedsiębiorca. Spółki kapitałowe są zobowiązane niezależnie od rodzaju działalności do dokonania wpisu do rejestru handlowego.

Właściciel firmy jednoosobowej w Niemczech może sam - bez współudziału z innymi - decydować o firmie. W niemieckiej firmie jednoosobowej obowiązuje zasada odpowiedzialności osobistej przedsiębiorcy - nawet własnym majątkiem.

W przypadku przeniesienia siedziby firmy w obrębie tej samej miejscowości lub dokonania rozszerzenia czy zmiany zarejestrowanego przedmiotu działalności lub nazwy firmy, fakt ten należy zgłosić niezwłocznie w urzędzie ds. gospodarki.

Wymagania, jakie muszą spełnić obywatele polscy chcący prowadzić samodzielną działalność gospodarczą w Niemczech:

 • prowadzona działalność musi być wykonywana samodzielnie (można zatrudniać pracowników),
   
 • prace muszą być zlecane przez więcej niż jednego zleceniodawcę,
   
 • dochody uzyskane z działalności gospodarczej muszą wystarczać na utrzymanie przedsiębiorcy i opłatę składek ubezpieczeniowych,
   
 • działalność musi być zarejestrowana,
   
 • w przypadku konieczności posiadania koncesji należy ją uzyskać.

Przykładowe koszty rejestracji firmy w Berlinie
Czynność Stawka podstawowa Uwagi
Zgłoszenie osoby fizycznej 26 euro

Za każdego wspólnika w przypadku spółek osobowych

Zgłoszenie osoby prawnej 31 euro

Dodatkowo 13 euro za każdą dodatkową osobę uprawnioną do reprezentowania spółki

Zgłoszenie zmiany 20 euro  
Wymeldowanie bezpłatnie  

źródło: http://www.berlin.de/ba-charlottenburg-wilmersdorf/org/wirtschaft/gewerbeanzeigen.html

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60