Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Zmiana nazwy i siedziby firmy w CEIDG
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiana nazwy i siedziby firmy w CEIDG

Gazeta Podatkowa nr 51 (1092) z dnia 26.06.2014
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Prowadzę własną firmę na podstawie wpisu do CEIDG. Z dniem 1 lipca br. przenoszę firmę do nowej siedziby oraz zmieniam jej nazwę. Kiedy i jak zgłosić te zmiany w CEIDG?

Wpisowi do CEIDG podlegają m.in. firma przedsiębiorcy (nazwa), a także oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony. Wszelka zmiana tych danych powstała po dniu dokonania wpisu do CEIDG wymaga zgłoszenia. Dokonuje się go poprzez złożenie wniosku o zmianę wpisu. Przedsiębiorca na zgłoszenie zmian ma 7 dni od momentu ich powstania. Tak wynika z art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.). Oznacza to, że Czytelnik wniosek o zmianę danych może złożyć do 8 lipca br.

W celu zgłoszenia zmian we wpisie w CEIDG należy w rubryce 01 (Rodzaj wniosku) wybrać pozycję 2. Wskazanie rubryki lub pola, których zmiana dotyczy, następuje poprzez wstawienie znaku "x" w kwadracie po lewej stronie nazwy rubryki/pola. W polu 2 rubryki 01 należy podać datę powstania zmiany. Każdy wniosek o zmianę danych powinien mieć wypełnione przynajmniej następujące pola: 01.2 (Rodzaj wniosku), 03.3 (Numer PESEL), 03.4 (NIP), 03.5 (Numer REGON), 03.6 (Nazwisko), 03.7 (Pierwsze imię), 03.13 (Data urodzenia), 03.15 (oświadczenie), 07 (Nazwa skrócona), 17 (Informacja dotycząca naczelników urzędów skarbowych).


Zgłaszanie zmian w CEIDG jest wolne od opłat.


W związku ze zmianą nazwy firmy Czytelnik będzie wypełniał również rubrykę 06 "firma przedsiębiorcy, którego wniosek dotyczy". Przy czym należy pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko, co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. W związku ze zmianą siedziby firmy trzeba będzie również zmienić dane w rubryce 10 "Główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej" oraz 10.1. Adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Rubryki te wypełnia się, jeżeli adres, pod którym jest prowadzona działalność, jest inny niż adres zamieszkania przedsiębiorcy.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60