Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Uzyskanie NIP za pośrednictwem CEIDG
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Uzyskanie NIP za pośrednictwem CEIDG

Gazeta Podatkowa nr 44 (1085) z dnia 2.06.2014
Małgorzata Żujewska

Zakładam firmę, ale nie mam NIP. Czy uzyskam go przez CEIDG? (pytanie nr 833221)

TAK. Podatnicy mają obowiązek posługiwać się w kontaktach z fiskusem odpowiednim identyfikatorem podatkowym. Jest nim numer PESEL albo NIP. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą identyfikuje się poprzez NIP. Osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą, które podlegają wpisowi do CEIDG, otrzymują go za pośrednictwem tej ewidencji w trybie "jednego okienka". Zgłoszenie identyfikacyjne niezbędne do uzyskania NIP stanowi integralną część wniosku o wpis. Nie trzeba składać więc w urzędzie skarbowym odrębnego formularza. Wynika to z art. 5a ust. 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 ze zm.) oraz art. 28 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.).

CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis niezbędne do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę. NIP jest nadawany przy użyciu Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP). Numer ten nie może mieć ukrytego lub jawnego charakteru znaczącego, określającego pewne cechy podatnika. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym wpłynęło do niego poprawne zgłoszenie identyfikacyjne. Musi ponadto niezwłocznie przekazać do CEIDG informację zwrotną o NIP nadanym przedsiębiorcy.


Więcej informacji o zakładaniu firmy w serwisie naszego Wydawnictwa: www.zakladamyfirme.pl.


Podatnik może mieć tylko jeden NIP. Nie ma znaczenia rodzaj i liczba opłacanych przez niego podatków, forma opodatkowania, a także liczba i rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej.

Przesłanki odmowy nadania NIP

  • brak możliwości potwierdzenia tożsamości lub istnienia podmiotu ubiegającego się o NIP
     
  • stwierdzenie, że zgłoszenie identyfikacyjne nie spełnia wymogów określonych dla tego zgłoszenia
     
  • stwierdzenie, że podmiotowi został nadany NIP
     
  • wystąpienie o nadanie NIP przez podatnika, którego identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60