Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księga podatkowa  »   Udokumentowanie kosztów w PKPiR z tytułu rozliczenia umowy zlecenia lub ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Udokumentowanie kosztów w PKPiR z tytułu rozliczenia umowy zlecenia lub o dzieło

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 20 (1099) z dnia 10.07.2021

Czy dokument w postaci umowy zlecenia/o dzieło i rachunku do takiej umowy w formie elektronicznej (PDF), bez podpisu zleceniobiorcy (wykonawcy dzieła), spełnia wymogi prawidłowego dokumentowania kosztów uzyskania przychodów w PKPiR?

Brak podpisu zleceniobiorcy/wykonawcy dzieła na rachunku do umowy cywilnoprawnej nie stanowi przeszkody w ujęciu w PKPiR wynagrodzenia z tytułu tej umowy w kosztach podatkowych. Dowodem przekazania ww. wynagrodzenia zleceniobiorcy/wykonawcy dzieła może być np. wyciąg bankowy.

Ogólne zasady dokumentowania kosztów w PKPiR

Sposób dokumentowania kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR) zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. (Dz. U. poz. 2544). W myśl § 11-13 tego aktu prawa, podstawą zapisów w podatkowej księdze są dowody księgowe, którymi są m.in. faktury, faktury VAT RR, rachunki, dokumenty celne, noty księgowe, dowody opłat pocztowych i bankowych, a także inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, zawierające co najmniej:

 • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
 • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
 • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
 • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Niektóre koszty (wydatki) mogą być udokumentowane dokumentem zaopatrzonym w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowodem wewnętrznym), określającym przy zakupie nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Rozliczenie umowy zlecenia/o dzieło w PKPiR

Koszty poniesione w związku z rozliczeniem ze zleceniobiorcą (wykonawcą) umowy zlecenia (o dzieło) są niczym innym, jak wynagrodzeniem z tytułu ww. umowy. W przypadku, gdy dającym zlecenie (zlecającym wykonanie dzieła) jest przedsiębiorca, wynagrodzenie zleceniobiorcy (wykonawcy) może być kosztem uzyskania przychodów wówczas, gdy zlecone czynności (dzieło) pozostają w związku z działalnością gospodarczą zleceniodawcy oraz służą osiąganiu przez niego przychodów lub zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodów.

Moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wynagrodzenia z tego tytułu wyznacza art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy o PDOF. Zgodnie z tym przepisem nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności m.in. z tytułu umowy zlecenia lub o dzieło. Oznacza to, że wynagrodzenie za wykonane zlecenie/dzieło stanowi koszt podatkowy w dacie jego wypłaty (postawienia do dyspozycji). W przypadku umowy zlecenia w ten sam sposób rozliczeniu podlegają składki na ubezpieczenia społeczne, w części finansowanej przez zleceniodawcę. Są one kosztami dopiero w momencie ich zapłaty do ZUS, co wynika z art. 23 ust. 1 pkt 55a ww. ustawy.

Wynagrodzenie (brutto) z tytułu umowy zlecenia/o dzieło przedsiębiorca (zleceniodawca /zlecający dzieło) wpisuje do PKPiR w kolumnie 12 "wynagrodzenia w gotówce i w naturze". Wskazuje na to treść ust. 12 objaśnień do PKPiR, zawartych w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia. Wskazano tam, że w kolumnie tej ewidencjonuje się również wynagrodzenia wypłacane osobom z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło. Z kolei składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez zleceniodawcę, powinny być wpisane w księdze w kolumnie 13 "pozostałe wydatki".

Koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia z umowy zlecenia/o dzieło mogą podlegać ujęciu w PKPiR na podstawie np. wyciągu bankowego, dokumentującego przekazanie wynagrodzenia na rachunek bankowy zleceniodawcy/wykonawcy albo na podstawie innego dowodu (np. rachunku). W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacane jest w gotówce, zleceniobiorca /wykonawca powinien potwierdzić jego otrzymanie własnym podpisem.

Jak wynika z powyższego przepisy nie określają w sposób jednoznaczny, jakim dowodem powinny zostać udokumentowane w PKPiR koszty poniesione z tytułu wynagrodzenia zleceniobiorcy (wykonawcy dzieła). W przypadku, gdy rachunek do umowy zlecenia (o dzieło) został wystawiony w formie elektronicznej i nie posiada podpisu zleceniobiorcy, zasadnym jest ujęcie tego kosztu w PKPiR na podstawie wyciągu bankowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księga podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.