Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy na czas określony w razie ponownego ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Ustalenie okresu wypowiedzenia umowy na czas określony w razie ponownego zatrudnienia

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (525) z dnia 1.02.2021

1) Z pracownikiem zawarto umowę na okres od 1 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. Wcześniej pozostawał on w zatrudnieniu w tym podmiocie najpierw na trzymiesięczny okres próbny, a później na czas określony (od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r.). W dniu 4 stycznia 2021 r. pracownik poinformował pracodawcę o zamiarze rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Czy przysługuje mu dwutygodniowy, czy jednomiesięczny okres wypowiedzenia?

Pracownika obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

Przepis art. 36 K.p. stanowi, iż okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

 • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Sąd Najwyższy wielokrotnie zajmował się tym, jak rozumieć stwierdzenie "okres zatrudnienia u danego pracodawcy". W wyroku z 28 marca 2002 r. (sygn. akt I PKN 81/01) stwierdził, że jest to: "(...) zatrudnienie na podstawie jednej umowy o pracę na czas nieokreślony, która jest rozwiązywana za wypowiedzeniem lub nieprzerwane (ciągłe) zatrudnienie u tego samego (danego) pracodawcy na podstawie kilku stosunków pracy (...)". Stanowisko to jednak zostało zweryfikowane późniejszą uchwałą 7 sędziów z 15 stycznia 2003 r. (sygn. akt III PZP 20/02, OSNP 2004/1/4), w której Sąd Najwyższy stwierdził, że: "(...) Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony (art. 36 § 1 K.p.) uwzględnia się wszystkie okresy zatrudnienia u tego samego (danego) pracodawcy (...)". Cytowane orzeczenia dotyczą umów na czas nieokreślony, co wynika stąd, iż w okresie ich wydania przepis art. 36 § 1 K.p. odnosił się jedynie do tego rodzaju stosunków pracy. Od 22 lutego 2016 r. do normy tej dodano umowy na czas określony, a tym samym od tego dnia okresy wypowiedzenia dla obydwu rodzajów umów są jednakowe, dlatego wcześniejsze orzecznictwo można przyjąć również do tych umów.

Ważne: Przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umowy na czas określony i nieokreślony należy uwzględniać cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy, bez względu na rodzaj wcześniejszej umowy/umów o pracę, występujące między nimi przerwy, sposób ich rozwiązania oraz wymiar czasu pracy.

Aktywne druki i formularze Wzory oświadczeń o rozwiązaniu umowy
o pracę dostępne są w serwisie  www.druki.gofin.pl

Wypowiedzenie rozpoczyna swój bieg od dnia następującego po złożeniu oświadczenia w tej sprawie. Nie ma ono charakteru sztywnego. Do "przedłużenia" okresu wypowiedzenia dochodzi z mocy przepisów o terminach wypowiedzenia, gdy strona złoży oświadczenie woli w innym dniu niż sobota lub ostatni dzień miesiąca (por. wyrok SN z 12 lipca 2012 r., sygn. akt II PK 300/11, OSNP 2013/15-16/169). Zgodnie bowiem z art. 30 § 21 K.p., okres wypowiedzenia umowy o pracę obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykład

Przyjmujemy założenia z pytania. Pracownik na dzień 4 stycznia 2021 r. legitymował się stażem zakładowym wynoszącym 2 lata 7 miesięcy i 4 dni. W związku z tym obowiązuje go jednomiesięczny okres wypowiedzenia, który zakończy się 28 lutego 2021 r.


Problem interpretacyjny dotyczy także tego, czy o długości okresu wypowiedzenia decyduje staż pracy w chwili składania oświadczenia o wypowiedzeniu, czy też ten z dnia zakończenia stosunku pracy. Przyjmuje się, że kluczowe znaczenie ma data rozwiązania umowy z upływem okresu wypowiedzenia (art. 32 § 2 K.p.).


2) Pracownik zatrudniony na czas określony, po przepracowaniu 3 miesięcy złożył oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę. Jaki okres wypowiedzenia go obowiązuje, jeśli pracował w tej firmie przez 1,5 roku, również na czas określony w latach 2014-2015, kiedy to przy wypowiadaniu tych umów nie stosowało się art. 36 § 1 K.p.?

Tak jak w pytaniu 1 pracownika obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia.

Przy ustalaniu okresu wypowiedzenia umów na czas określony zawartych począwszy od 22 lutego 2016 r. uwzględnia się okresy wcześniejszego zatrudnienia, przypadające przed zmianą przepisów. Za przyjęciem takiego stanowiska przemawia art. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1220). Zgodnie z jego treścią, przy ustalaniu długości okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony, trwających w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, których wypowiedzenie następuje, począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli 22 lutego 2016 r.), nie uwzględnia się okresów zatrudnienia u danego pracodawcy, przypadających przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Przypominamy, że przed 22 lutego 2016 r. umowy na czas określony podlegały rozwiązaniu z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia wówczas, gdy zostały zawarte na okres dłuższy niż 6 miesięcy oraz zawierały odpowiednią klauzulę w tej sprawie.

Powołany przepis art. 16 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. jako wyjątek nie może być interpretowany rozszerzająco, co w ocenie resortu pracy uzasadnia wliczanie tego okresu w pozostałych przypadkach (por. stanowisko resortu pracy udostępnione naszemu Wydawnictwu 16 października 2015 r., cytowane w UiPP nr 21/2015, str. 4). To oznacza, że do okresu zatrudnienia warunkującego długość okresu wypowiedzenia umów na czas określony zawieranych począwszy od 22 lutego 2016 r., wlicza się łączny okres zatrudnienia u pracodawcy niezależnie od przerw i bez względu na rodzaj umowy, również przypadający przed zmianą przepisów.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.