Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (439) z dnia 1.07.2017

Pracownik jest zatrudniony od ponad czterech lat, początkowo na okres próbny, następnie, po krótkiej przerwie, w ramach rocznej umowy na czas określony, a po niej umowy na czas nieokreślony. Jak obliczyć obowiązujący go okres wypowiedzenia?

Ustalając długość okresu wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony należy uwzględnić cały okres zatrudnienia u danego pracodawcy, bez względu na rodzaje umów i przerwy między nimi.

Zasadą jest, iż każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, co następuje z jego upływem (art. 32 K.p.). Okres wypowiedzenia może się jednak różnić w zależności od rodzaju umowy. Dla okresu próbnego wynosi:

 • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
   
 • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
   
 • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Z kolei w przypadku umów na czas nieokreślony, a od 22 lutego 2016 r. także umów na czas określony, o długości okresu wypowiedzenia decyduje zakładowy staż pracy, który wymaga stosowania okresu:

 • 2-tygodniowego - w razie zatrudnienia poniżej 6 miesięcy,
   
 • 1-miesięcznego - w przypadku zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy oraz
   
 • 3-miesięcznego - w razie zatrudnienia wynoszącego co najmniej 3 lata (art. 36 § 1 K.p.).

Dodajmy, że umowy na czas określony trwające w dniu wprowadzenia zmian, są objęte okresami wypowiedzenia ustalanymi na podstawie stażu liczonego od tego dnia.

Ważne: Do zakładowego stażu pracy wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy niezależnie od podstawy stosunku pracy oraz przerw pomiędzy nimi.

Ponadto w stażu tym uwzględnia się okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 K.p. (przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika (np. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego).

Przykład

Pracownik był/jest zatrudniony:

 • na okres próbny od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. (3 m-ce),
   
 • na czas określony od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. (rok),
   
 • na czas nieokreślony od 1 września 2014 r.

Od 31 maja 2016 r., tj. od dnia osiągnięcia 3-letniego zakładowego stażu pracy, pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia.


Zwracamy uwagę!
Okres wypowiedzenia jest także okresem zatrudnienia u pracodawcy. A zatem o długości przewidzianych w art. 36 § 1 K.p. okresów wypowiedzenia decyduje okres zatrudnienia, który pracownik osiąga w dniu rozwiązania stosunku pracy (por. wyroki SN z 11 maja 1999 r., sygn. akt I PKN 34/99, OSNP 2000/14/544, z 6 lipca 2011 r., sygn. akt II PK 12/11).

Przykład

Pracodawca w dniu 8 maja br. wypowiedział umowę na czas nieokreślony pracownikowi, legitymującemu się następującymi okresami zatrudnienia u tego pracodawcy:

 • od 1 stycznia do 31 marca 2014 r. umowa na okres próbny (3 m-ce),
   
 • od 1 września 2014 r. do 31 sierpnia 2015 r. umowa na czas określony (rok),
   
 • od 1 września 2015 r. na czas nieokreślony.

Pracownika obowiązuje 3-miesięczny okres wypowiedzenia, ponieważ w okresie jego trwania, tj. 31 maja 2017 r., osiągnął 3-letni zakładowy staż pracy. Umowa rozwiąże się z dniem 31 sierpnia br.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60