Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wprowadzenie nagród jubileuszowych przez pracodawcę, u którego nie ma ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Wprowadzenie nagród jubileuszowych przez pracodawcę, u którego nie ma regulaminu wynagradzania

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (1199) z dnia 20.04.2024

Planujemy wprowadzić w firmie nagrody jubileuszowe. Czy są jakieś powszechnie obowiązujące przepisy regulujące zasady przyznawania, naliczania i wypłacania tego rodzaju świadczeń, czy też pracodawcy mają pełną swobodę w tym zakresie. Gdzie umieścić stosowne regulacje, jeśli w zakładzie pracy nie funkcjonuje regulamin wynagradzania?

Przy ustalaniu zasad przyznawania, naliczania i wypłacania nagród jubileuszowych pracodawca może, ale nie musi, posiłkować się zarządzeniem, o którym mowa dalej, natomiast regulacje ich dotyczące powinny być umieszczone w aktach wewnątrzzakładowych lub w umowach o pracę.

Przede wszystkim wyjaśnijmy, że nagrody jubileuszowe nie są świadczeniami obligatoryjnymi powszechnie obowiązującymi - poza grupami zawodowymi, którym prawo do nich przyznają pragmatyki zawodowe, a zasady ich naliczania i wypłacania regulują stosowne przepisy wykonawcze. Z taką sytuacją mamy do czynienia przykładowo w jednostkach sfery budżetowej, u nauczycieli objętych Kartą Nauczyciela, czy też w służbach mundurowych.

Z treści pytania możemy się domyślać, iż wspomniany pracodawca nie jest objęty takimi przepisami, dlatego też zasady przyznawania, naliczania i wypłacania popularnych jubileuszówek musi opracować we własnym zakresie. Może się przy tym posiłkować zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 r. w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania (M.P. nr 44, poz. 358). Zarządzenie to generalnie już nie obowiązuje, jednak może być stosowane w tych zakładach, które przewidując prawo do nagrody jubileuszowej nie uregulowały kompleksowo zasad jej przyznawania i wypłaty. Zarządzenie stosuje się wówczas w zakresie nieuregulowanym. Nie stanowi ono przy tym samoistnej podstawy do przyznawania nagród jubileuszowych. Prawo do nich musi wynikać z przepisów zakładowych (lub z umowy o pracę), które mogą się do wspomnianego zarządzenia odwoływać.

Warto tu przytoczyć fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2021 r., sygn. akt II PSKP 3/21, w którym stwierdza się, że:

"(...) Gratyfikacja jubileuszowa nie stanowi powszechnego obligatoryjnego składnika wynagrodzenia za pracę mającego oparcie w Kodeksie pracy, lecz jest świadczeniem branżowym lub zakładowym, przysługującym na podstawie konkretnego przepisu płacowego, na warunkach w tym przepisie określonych (...). Wobec braku powszechnego wzorca jej regulacji, przepisy płacowe (zakładowe lub branżowe) mogą kształtować do niej prawo w sposób samodzielny i swobodny, przy zachowaniu jednak wymogu ich zgodności z przepisami prawa pracy, w tym w szczególności z zakazem naruszania zasady równego traktowania w zatrudnieniu (...)".

Pracodawcy, u których prawo do nagrody jubileuszowej nie jest określone ustawami i rozporządzeniami właściwych ministrów, dysponują więc dużą swobodą w zakresie ustalania zasad ich przyznawania, naliczania oraz wypłacania. Jak wspomniano mogą, ale nie muszą, posiłkować się przy tym ww. zarządzeniem - wprost lub pośrednio. Mogą też wzorować się na ustawach przyznających tego rodzaju świadczenia oraz rozporządzeniach regulujących zasady ich naliczania - dopasowując je oczywiście do uwarunkowań zakładowych. Istotnym jest, aby przepisy wewnątrzzakładowe regulujące zasady przyznawania, naliczania i wypłacania nagród jubileuszowych, były w miarę szczegółowe i przejrzyste, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych nieporozumień przy ich przyznawaniu i wypłacaniu.

Opracowując wspomniane zasady pracodawcy muszą pamiętać o tym, żeby nie naruszać zasad równego traktowania w zatrudnieniu oraz o obowiązku zapewnienia jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Potwierdza to wyrok SN z dnia 10 października 2007 r., sygn. akt II PK 38/07, w którym stwierdzono:

"Postanowienia wewnątrzzakładowych przepisów płacowych dotyczących nabycia prawa do nagrody jubileuszowej powinny respektować zasadę wyrażoną w art. 183c K.p. (...)"

Jeżeli zaś chodzi o drugie pytanie, to skoro w firmie nie funkcjonuje regulamin wynagradzania, zasady przyznawania, naliczania i wypłacania jubileuszówek mogą być określone w innych aktach wewnątrzzakładowych, jak np. w zarządzeniu dyrektora lub prezesa. Mogą też być umieszczone bezpośrednio w umowach o pracę, ale ten sposób jest mało praktyczny z uwagi na ograniczoną ilość miejsca w takiej umowie i zakres informacji, które powinien otrzymać pracownik. Należy jednak zaznaczyć, że zapis o samym prawie do nagrody jubileuszowej dla pracownika należałoby - w sytuacji braku przepisów zakładowych - wprowadzić do umowy o pracę. Natomiast w zakresie szczegółowych warunków jej przyznawania, ustalania wysokości i wypłaty, umowa może odsyłać do zapisów wewnętrznego zarządzenia pracodawcy (z którym należałoby zapoznać pracowników).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.