Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Urlopy wypoczynkowe  »  Prawo do urlopu  »   Przedawnienie prawa do urlopu

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przedawnienie prawa do urlopu

Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy nr 10 (484) z dnia 10.05.2019

Instytucja przedawnienia obejmuje skutki prawne będące następstwem upływu czasu. Po upływie okresu wskazanego w ustawie wierzyciel nie może skutecznie dochodzić przysługujących mu roszczeń przed sądem, a dłużnik może uchylić się od spełnienia świadczenia. W Kodeksie pracy przedawnienie zostało uregulowane w art. 291 i różni się od unormowań przyjętych w prawie cywilnym, z tym że dotyczy także roszczeń niemajątkowych.

Roszczenia pracowników i pracodawców ze stosunku pracy zarówno majątkowe, jak i niemajątkowe ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne. Datę, od której roszczenie pracownika o urlop staje się wymagalne, czyli datę, od której zaczyna biec termin przedawnienia tego roszczenia, wyznacza art. 161 K.p. Przepis ten określa okres, w którym pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu. Jest nim rok kalendarzowy, w którym pracownik uzyskał prawo do urlopu. Stąd bieg przedawnienia roszczenia pracownika o urlop wypoczynkowy rozpoczyna się ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył to prawo.

Nowelizacja Kodeksu pracy ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. poz. 1028) wprowadziła pewien istotny wyjątek w zakresie przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego.

Ważne: Bieg przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 2931 K.p.).

Urlop wychowawczy był dla celów przedawnienia tego prawa traktowany na równi z okresem pracy. Ustawodawca uznał jednak, iż korzystanie z uprawnień rodzicielskich nie powinno wpływać negatywnie na pozostałe uprawnienia ze stosunku pracy. Tak też wyjaśniał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w orzeczeniu z 22 kwietnia 2010 r. w sprawie C-486/08 Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols.

Przykład

Pracownica uprawniona do 26 dni urlopu wypoczynkowego urodziła dziecko i bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego wystąpiła o 3-letni urlop wychowawczy. W 2018 r. w trakcie tego urlopu urodziła drugie dziecko, na które obecnie korzysta z kolejnego 3-letniego urlopu wychowawczego. Bieg przedawnienia prawa do urlopu wypoczynkowego w dniu wejścia w życie art. 2931 K.p. uległ zawieszeniu, a pracownica będzie mogła skorzystać z prawa do urlopu za rok, w którym rozpoczęła urlop wychowawczy po powrocie do pracy.


Ogólna zasada z art. 161 K.p. określająca termin wymagalności roszczenia o urlop wypoczynkowy, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy szczególne przepisy Kodeksu pracy lub innych aktów normatywnych przewidują obowiązek udzielenia przez pracodawcę urlopu w innym okresie lub z nadejściem określonej daty. Skutkiem zmiany terminu wykorzystania urlopu, który stał się urlopem zaległym, jest wydłużenie okresu przedawnienia prawa do tego urlopu. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 367/00, OSNP 2003/2/38): "Roszczenie o udzielenie urlopu wypoczynkowego przedawnia się z upływem trzech lat od dnia, w którym stało się wymagalne (art. 291 § 1 K.p.), przy czym rozpoczęcie biegu tego terminu następuje bądź z końcem roku kalendarzowego, za który urlop przysługuje (art. 161 K.p.), bądź najpóźniej z końcem pierwszego kwartału roku następnego, jeżeli urlop został przesunięty na ten rok z przyczyn leżących po stronie pracownika lub pracodawcy (art. 168 K.p.).".

W myśl art. 168 K.p., udzielenie urlopu niewykorzystanego zgodnie z planem urlopów obecnie musi nastąpić najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego. Zatem już nie z ostatnim dniem pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego, a z dniem 30 września tego roku rozpoczyna bieg termin przedawnienia roszczenia o urlop zaległy, niewykorzystany w roku nabycia do niego prawa z przyczyn leżących po jednej ze stron, z tym bowiem dniem pracownik może dochodzić swego roszczenia jako już wymagalnego.

Skutkiem przedawnienia się roszczenia jest niemożność jego dochodzenia przed sądem. Z art. 292 K.p. wynika, że możliwe jest dochodzenie przedawnionego roszczenia pod warunkiem zrzeczenia się przez uprawnionego korzystania z przedawnienia, przy czym niedopuszczalne jest zrzeczenie dokonane przed upływem przedawnienia. Takie przedwczesne zrzeczenie się jest nieważne. Dodajmy, że roszczenie przedawnione nie wygasa tylko przekształca się w zobowiązanie naturalne.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.