Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Urlopy wypoczynkowe  »  Prawo do urlopu  »   Urlop wypoczynkowy po okresie służby wojskowej

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Urlop wypoczynkowy po okresie służby wojskowej

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (479) z dnia 1.03.2019

1) Pracownik został powołany do odbycia kilkumiesięcznej czynnej służby wojskowej. Czy za ten okres przysługuje mu urlop wypoczynkowy? Nadmieniamy, że na czas służby pracownikowi został udzielony urlop bezpłatny.

Stosownie do art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.), dalej ustawy, pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby wojskowej lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. Ten rodzaj urlopu co do zasady obniża wymiar wypoczynku, z pewnymi jednak wyjątkami. W czasie trwania urlopu bezpłatnego udzielonego w warunkach i z przyczyn wskazanych w pierwszym zdaniu, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia (art. 124 § 2 ustawy). Prawo do wypoczynku za niektóre okresy służby, w tym czynnej, ogranicza natomiast art. 1552 K.p.

Ważne: Pracownik, który przez co najmniej miesiąc był nieobecny z powodu odbywania zasadniczej służby wojskowej lub jej form zastępczych, służby przygotowawczej, okresowej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, przeszkolenia wojskowego albo ćwiczeń wojskowych, po powrocie w danym roku nabywa prawo do urlopu proporcjonalnego do okresu pozostałego do końca roku lub okresu pracy gdy jest on krótszy.

Powołaną regulację stosuje się także w razie wystąpienia wymienionej nieobecności po nabyciu prawa do urlopu wypoczynkowego za bieżący rok, chyba że pracownik wykorzystał do tego czasu urlop w przysługującym lub wyższym wymiarze (art. 1552 § 2 K.p.). Dodajmy, że większość aktywności wojskowych wymienionych w art. 1552 § 1 pkt 3 K.p. zalicza się do czynnej służby wojskowej. Żołnierzami w czynnej służbie wojskowej są bowiem osoby, które odbywają lub pełnią: zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, terytorialną służbę wojskową, ćwiczenia wojskowe, służbę przygotowawczą, okresową służbę wojskową, służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (art. 59 ust. 1 ustawy).

Więcej przeczytasz w Na temat uprawnień pracownika powołanego do służby wojskowej pisaliśmy w UiPP nr 4/2019, str. 62-67.

Przykład

Pracownik legitymujący się 10-letnim stażem pracy, zatrudniony na czas nieokreślony, na początku lutego br. został powołany do odbycia 2-miesięcznych ćwiczeń wojskowych. W tym roku pracownik nie korzystał z urlopu wypoczynkowego. Po powrocie z ćwiczeń nastąpi weryfikacja uprawnień do urlopu wypoczynkowego, który ostatecznie za ten rok wyniesie 22 dni, tj.: 26 dni - (2/12 x 26 dni) = 21,66 dnia, po zaokrągleniu 22 dni.


Zwracamy uwagę!
Stosownie do art. 132j ust. 1 pkt 2 ustawy, okres urlopu bezpłatnego udzielonego żołnierzowi obrony terytorialnej w związku z pełnieniem terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Jednak zdaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wyrażonym w odpowiedzi na pytanie naszego Wydawnictwa nadesłanej 17 listopada 2017 r.: "(...) na mocy szczególnego w stosunku do przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP przepisu art. 1552 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie odbywania terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, stosuje się odpowiednio przepis art. 1551 § 1 pkt 2 K.p. (...)".


2) Czy pracownik może wnioskować o urlop wypoczynkowy na okres odbycia czynnej służby wojskowej?

Urlopu wypoczynkowego udziela się w terminie wskazanym w planie urlopowym, a gdy taki nie występuje, po uzgodnieniu z zainteresowanym (art. 163 § 1-11 K.p.). Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, w tym m.in. z powodu powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe albo stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy, urlop podlega przesunięciu (art. 165 pkt 3 K.p.). Podobny wpływ wymienione nieobecności mają na już trwający urlop wypoczynkowy. Z art. 166 pkt 3 K.p. wynika, że te same przyczyny powodują przerwanie trwającego urlopu. Wymaga to udzielenia niewykorzystanej części w terminie późniejszym. Co istotne, wymienione skutki powstają z mocy samego prawa.

Nie istnieje natomiast formalny zakaz udzielania urlopu wypoczynkowego równolegle z innym rodzajem służby wojskowej (chodzi o uzgodnienie takiego urlopu, bowiem urlop już trwający nie podlega wówczas przerwaniu). Należy jednak pamiętać o zasadniczym przeznaczeniu urlopu, który jest jedną z instytucji zabezpieczających prawo pracownika do wypoczynku (art. 14 K.p.), gwarantowane w art. 66 Konstytucji, nawet jeśli nie zostało to w Kodeksie pracy zapisane.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.