Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Pracownicza zaliczka według wyższej stawki
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Pracownicza zaliczka według wyższej stawki

Gazeta Podatkowa nr 47 (1504) z dnia 11.06.2018
Agata Cieśla

Firmy zatrudniające pracowników, pełniąc rolę płatników pdof, zobowiązane są do obliczania oraz poboru zaliczek na podatek od świadczeń dokonywanych na rzecz pracowników z tytułu stosunku pracy. W ramach obowiązków płatniczych powinny pilnować, kiedy dochód pracownika przekroczy próg podatkowy, gdyż to zobowiązuje płatnika do zmiany wysokości i sposobu poboru zaliczki na podatek.

Stawka podatku

O zastosowaniu do opodatkowania pracowniczego wynagrodzenia stawki 18% lub 32% decyduje wysokość dochodu uzyskanego przez pracownika od początku roku.

Z uregulowań zawartych w art. 32 ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.) wynika, że zaliczki na podatek od stycznia do grudnia wynoszą:

 • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
   
 • za miesiące następujące po tym miesiącu - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

W praktyce oznacza to, że stawkę 18% stosuje się przy obliczaniu zaliczek za okres od stycznia do tego miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku przekroczy kwotę 85.528 zł. Dopiero od miesiąca następnego płatnik obowiązany jest stosować stawkę 32%.

Ważne jest, że pobór wyższej stawki podatku może nastąpić także na wniosek pracownika (art. 41a ustawy o pdof). Również wówczas pracodawca jako płatnik oblicza i pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy, stosując 32% stawkę podatku. Ponieważ ustawa o pdof nie określa, od którego momentu płatnik powinien ją stosować, wówczas to pracownik w składanym wniosku powinien wskazać, od którego momentu płatnik ma tego dokonywać.

Kwota zmniejszająca podatek

Sposób ustalania zaliczki na podatek dochodowy ulega zmianie wraz ze zmianą stawki podatkowej. Przy stawce 32%, tak jak przy 18% stawce, obliczając ją od pracowniczego wynagrodzenia płatnik zobowiązany jest pomniejszyć przychód uzyskany przez pracownika w danym miesiącu m.in. o miesięczne tzw. koszty pracownicze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Jednak wówczas, nawet jeśli pracodawca posiada aktualne pracownicze oświadczenie PIT-2, nie stosuje już 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof. W oparciu o uregulowania zawarte w art. 32 ust. 3 ustawy o pdof kwotę zmniejszającą podatek pracodawca, jako płatnik, może bowiem stosować tylko do miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku u tego pracodawcy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł. Począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód tego pracownika tę kwotę przekroczył, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek.


Kalkulator wynagrodzeń dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Moment wejścia w drugi próg

W celu prawidłowego ustalenia momentu przekroczenia progu podatkowego trzeba mieć na względzie, że to dochód pracownika, a nie przychód podatkowy, liczony narastająco od początku roku, jest kryterium decydującym o stosowaniu wyższej stawki podatku. Na dochód ten składają się uzyskane w danym miesiącu przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne. Oprócz dochodów uzyskanych wyłącznie w danym zakładzie pracy i wypłacanych przez ten zakład ze stosunku pracy oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, na ustalenie momentu przekroczenia progu podatkowego nie mają wpływu inne dochody podatnika opodatkowane według skali podatkowej.

Zaliczkę od tak ustalonego dochodu płatnik pomniejsza o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w tym miesiącu przez zakład pracy ze środków podatnika (w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru).

Przykład

Miesięczne wynagrodzenie pracownika szczebla kierowniczego wynosi 17.000 zł. Przy tej kwocie miesięcznego przychodu dochód za czerwiec przekroczy górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej (tj. 85.528 zł). Oznacza to, że za czerwiec 2018 r. pracodawca obliczy zaliczkę stosując jeszcze 18% stawkę. Od lipca musi zastosować 32% stawkę. Obliczając zaliczkę pracodawca stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł.

Ustalając zaliczkę na podatek za lipiec pracodawca powinien dokonać następujących obliczeń:

1) podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne:  17.000,00 zł,
2) składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%)  2.330,70 zł,
3) podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 
(17.000 zł - 2.330,70 zł),
14.669,30 zł
4) składka zdrowotna:  
  - 9%  1.320,24 zł,
  - 7,75%  1.136,87 zł,
5) podstawa obliczenia zaliczki (w zaokrągleniu) 
17.000 zł - (111,25 zł + 2.330,70 zł),
14.558,00 zł
6) zaliczka na podatek (32%)  4.658,56 zł,
7) zaliczka do przekazania do US (w zaokrągleniu): 
4.658,56 zł - 1.136,87 zł = 3.521,69 zł,
3.522,00 zł
8) do wypłaty dla pracownika: 
17.000 zł - (2.330,70 zł + 1.320,24 zł + 3.522,00 zł).
9.827,06 zł

Uwaga! Limit rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2018 r. wynosi 133.290 zł. Po jego przekroczeniu płatnik zaprzestanie ich potrącania - będzie potrącał tylko składkę na ubezpieczenie chorobowe oraz składkę zdrowotną.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.