Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Deklaracja roczna PIT-4R
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Deklaracja roczna PIT-4R

Gazeta Podatkowa nr 9 (1466) z dnia 29.01.2018
Renata Kościuszko

Deklarację PIT-4R składa się do urzędu skarbowego w celu dostarczenia informacji o zaliczkach na podatek pobranych przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Składają ją płatnicy, którzy pobrali zaliczki na podatek m.in. od należności pracowniczych, umów zlecenia, umów o dzieło, rent czy emerytur.


Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, w której zatrudniam pracowników. W trakcie 2017 r. zmieniłem miejsce zamieszkania, w związku z tym zmieniła się także właściwość urzędu skarbowego w zakresie składania deklaracji PIT-4R. Czy jedną deklarację PIT-4R powinienem złożyć do urzędu skarbowego właściwego przed zmianą miejsca zamieszkania, a drugą do urzędu właściwego obecnie?

W terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 31art. 33-35 ustawy o pdof, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego roczną deklarację na formularzu PIT-4R. Płatnicy będący osobami fizycznymi deklarację tę składają w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania płatnika. Tak stanowi art. 38 ust. 1a ustawy o pdof. Płatnik obowiązany jest złożyć jedną roczną deklarację PIT-4R, nawet wtedy, gdy w trakcie roku podatkowego wpłacał pracownicze zaliczki na podatek do dwóch różnych urzędów skarbowych. Deklaracja ta powinna obejmować należne zaliczki za cały rok podatkowy.

Zatem Czytelnik deklarację PIT-4R za 2017 r. powinien złożyć do urzędu skarbowego właściwego po zmianie miejsca zamieszkania.


W 2017 r. zatrudniałem 5 pracowników. W styczniu 2018 r. zatrudniłem kolejną osobę. Czy fakt, że obecnie zatrudniam 6 pracowników zobowiązuje mnie do złożenia urzędowi skarbowemu PIT-4R za 2017 r. w formie elektronicznej?

NIE. Co do zasady, deklarację PIT-4R składa się urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej. Wspomniany formularz może być złożony w formie papierowej, jeżeli za dany rok informacje PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C sporządza się dla nie więcej niż 5 podatników.

Możliwości złożenia deklaracji PIT-4R w formie papierowej nie ma, gdy w imieniu płatnika składa ją przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie ksiąg podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej. Przedsiębiorca taki w imieniu i na rzecz płatnika składa PIT-4R wyłącznie drogą elektroniczną. Tak wynika z art. 45ba ustawy o pdof.

Tym samym, skoro płatnik za 2017 r. obowiązany jest sporządzić informacje PIT-11 dla 5 podatników (pracowników), to PIT-4R może złożyć urzędowi skarbowemu w formie papierowej.


Deklarację PIT-4R za 2017 r. należy złożyć do 31 stycznia 2018 r.


W październiku 2017 r. pracownik przez cały miesiąc był na urlopie bezpłatnym. Nie otrzymał więc wynagrodzenia w tym miesiącu. W październiku nie wypłacono mu też innych należności podlegających opodatkowaniu. Czy w PIT-4R pracownika tego należy uwzględnić w liczbie podatników za październik?

W rocznej deklaracji PIT-4R płatnik ma obowiązek podać jako liczbę podatników tych pracowników, którym w danym miesiącu wypłacił lub postawił do dyspozycji jakiekolwiek należności lub świadczenia, od których pobrał zaliczkę na podatek. Jedynie taki pracownik ma bowiem status podatnika.

W deklaracji PIT-4R nazwa części C "Wykaz należnych zaliczek na podatek dochodowy za poszczególne miesiące roku podatkowego" wskazuje, że w liczbie podatników ujmuje się tych pracowników, u których w danym miesiącu wystąpiły należne zaliczki na podatek dochodowy. U pracownika, który przez cały miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym i nie otrzymał w tym miesiącu wynagrodzenia, ani innych podlegających opodatkowaniu należności, nie wystąpiła należna zaliczka na podatek. Pracownika takiego nie należy więc uwzględniać w liczbie podatników w październiku 2017 r.


W prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej nie zatrudniam osób na umowę o pracę. W grudniu 2017 r. zawarłem jedną umowę zlecenia na kwotę 1.000 zł. Czy w tej sytuacji mam obowiązek złożyć roczną deklarację PIT-4R za 2017 r.?

Przychód z umowy zlecenia powstaje w dacie otrzymania przez zleceniobiorcę (lub postawienia mu do dyspozycji) w roku kalendarzowym pieniędzy, świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Wypłata należności z umowy zlecenia, o której mowa w pytaniu, wiąże się z koniecznością jej opodatkowania przez płatnika, tj. obliczenia i pobrania zaliczki na podatek oraz odprowadzenia jej do urzędu skarbowego, a po zakończeniu roku wykazania w PIT-4R.

Przykładowo, gdy należność z zawartej w grudniu 2017 r. umowy zlecenia została wypłacona zleceniobiorcy w grudniu 2017 r., to na płatniku ciąży obowiązek wykazania pobranej z tego tytułu zaliczki na podatek w PIT-4R za 2017 r. Gdy natomiast przychód z grudniowej umowy zlecenia powstał w styczniu 2018 r., to obliczoną zaliczkę należy wykazać w PIT-4R za 2018 r.

Warto podkreślić, że od należności z umowy zlecenia musi być pobrana zaliczka, aby płatnik miał obowiązek złożenia PIT-4R. Gdyby przychody z umowy zlecenia były opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wówczas należałoby sporządzić PIT-8AR.


Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Jaką liczbę podatników wykazać w PIT-4R, jeżeli w danym miesiącu zmieniała się liczba pracowników w związku z ich zatrudnianiem i zwalnianiem?

Ilość zatrudnianych i zwalnianych osób w danym miesiącu nie ma znaczenia przy wypełnianiu deklaracji PIT-4R. Ważne jest, ilu pracownikom płatnik wypłacił w tym miesiącu należności pracownicze, od których pobrał zaliczkę na podatek. W deklaracji PIT-4R wskazuje się bowiem liczbę pracowników, którym w danym miesiącu pobrano zaliczkę na podatek.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 200)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.