Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Ceny transferowe - obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji za 2018 r.
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.czasopismaksiegowych.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ceny transferowe - obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji za 2018 r.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1017) z dnia 1.04.2019

Ze względu na obroty przewyższające 2 mln euro spółka z o.o. za 2017 r. po raz pierwszy sporządzała dokumentację cen transferowych na poziomie lokalnym i składała oświadczenie o sporządzeniu tej dokumentacji. Rok podatkowy spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W 2018 r. transakcje spółki spełniały warunki określone w art. 11n pkt 1 ustawy o PDOP. Czy spółka może nie sporządzać dokumentacji cen transferowych i nie składać oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej za 2018 r.? Czy ma obowiązek poinformować organ podatkowy o dokonanym wyborze?

W opisanym przypadku spółka nie musi sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych do transakcji zrealizowanych przez jednostkę w 2018 r. oraz nie ma obowiązku informowania organów podatkowych, że w zakresie obowiązków dokumentacyjnych za ten okres stosować będzie regulacje ustawy o PDOP obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., wyłączające z takich obowiązków dokumentacyjnych transakcje kontrolowane realizowane pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi.

Przepisy o dokumentacji cen transferowych obowiązujące do końca 2018 r.

Zgodnie z obowiązującymi w 2018 r. przepisami art. 9a ustawy o PDOP, obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dotyczył tych podatników, u których uzyskane w poprzednim roku podatkowym przychody lub poniesione koszty, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, przekroczyły równowartość 2.000.000 euro. Tym samym, z obowiązku dokumentacyjnego cen transferowych przepisy te wyłączały podmiotowo podatników charakteryzujących się stosunkowo niewysokimi obrotami, nieprzewyższającymi wyżej wskazanej wartości.

Ponadto, obowiązkiem dokumentacyjnym objęte były tylko te transakcje (oraz inne zdarzenia) realizowane z podmiotami powiązanymi, które spełniały wskazane w ustawie kryterium "istotności". Sposób ustalenia, które z dokonanych przez danego podatnika transakcji z podmiotami powiązanymi są "istotne", czyli mają istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty danego podatnika, ustawodawca uregulował w treści art. 9a ust. 1d i 1e ustawy o PDOP (w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 r.).

Przepisy o dokumentacji cen transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Jak wynika z pytania, spółka w 2017 i 2018 r. zawierała transakcje z krajowymi podmiotami z nią powiązanymi i z uwagi na wysokość uzyskiwanych przez jednostkę przychodów lub ponoszonych kosztów, a także ze względu na "istotną" wartość tych transakcji - w świetle obowiązujących w owym czasie przepisów o dokumentowaniu cen transferowych - zobowiązana była do sporządzania dokumentacji tych transakcji. Od 1 stycznia 2019 r., ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193 ze zm.) wprowadzone zostały do ustawy o PDOP oraz ustawy o PDOF całkowicie nowe kryteria oceny wystąpienia obowiązku w zakresie dokumentowania cen transferowych. Ustawodawca zrezygnował z podmiotowego wyłączenia tego obowiązku wobec mniejszych podatników (o przychodach i kosztach nieprzekraczających 2 mln euro), zastępując go wyłącznie kryterium wartości transakcji, jednakowym dla wszystkich podatników. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. zasadami wyrażonymi w art. 11k ust. 2 ustawy o PDOP, lokalna dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość, pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi:

1) 10.000.000 zł - w przypadku transakcji towarowej,

2) 10.000.000 zł - w przypadku transakcji finansowej,

3) 2.000.000 zł - w przypadku transakcji usługowej,

4) 2.000.000 zł - w przypadku pozostałych transakcji.

Dodatkowo, w nowych, obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przepisach, wyłączony został obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji w zakresie transakcji realizowanych pomiędzy krajowymi podmiotami powiązanymi, pod warunkiem, że podmioty te nie korzystają w roku realizacji tych transakcji ze wskazanych w ustawie ulg lub zwolnień podatkowych oraz że nie wykazały straty w podatku dochodowym (wskazany w pytaniu art. 11n pkt 1 ustawy o PDOP oraz odpowiednio art. 23z pkt 1 ustawy o PDOF).

Stosowanie nowych przepisów w odniesieniu do transakcji zrealizowanych przed 1 stycznia 2019 r.

W przepisach art. 44 ust. 2 wyżej przywołanej ustawy z dnia 23 października 2018 r. ustawodawca określił, iż do transakcji kontrolowanych realizowanych przez podatnika w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r., podatnik - w miejsce przepisów obowiązujących do końca 2018 r. - może stosować przepisy ustawy o PDOP obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., w części, w jakiej definiują one "podmioty powiązane" oraz w części poświęconej dokumentacji cen transferowych (przepisy art. 11aart. 11k-11r ustawy o PDOP). Wskazać przy tym należy, iż przywołany przepis nie nakłada na podatników żadnych obowiązków informacyjnych, które wiązałyby się z dokonaniem takiego wyboru.

Powyższe oznacza, że jeżeli w przedmiotowej sprawie spółka, w roku podatkowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2018 r., poza transakcjami z krajowymi podatnikami niewykazującymi strat w podatku dochodowym i niekorzystającymi z ulg i zwolnień w podatku dochodowym, określonych w art. 6 lub w art. 17 ust. 1 pkt 34-34a ustawy o PDOP:

 • nie realizowała żadnych innych transakcji z podmiotami powiązanymi, lub
   
 • realizowane przez nią transakcje z innymi podmiotami powiązanymi nie przewyższały limitów określonych w art. 11k ust. 2 ustawy o PDOP,

to w takim przypadku jest ona zwolniona z obowiązków sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz z obowiązku składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej za 2018 r. Jak bowiem wynika z art. 11m ust. 1 ustawy o PDOP, oświadczenie takie zobowiązane są składać tylko te podmioty powiązane, które obowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.