Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Rozliczanie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r. - komunikat ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczanie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r. - komunikat Ministerstwa Finansów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Nowe prawo Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują art. 30g updof oraz art. 24b updop, które wprowadziły tzw. podatek minimalny, czyli podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środków trwałych położnych na terytorium Polski o wartości początkowej przekraczającej 10.000.000 zł. Chodzi tu o środki trwałe w postaci:

  • budynku handlowo-usługowego sklasyfikowanego w KŚT jako centrum handlowe, dom towarowy, samodzielny sklep i butik, pozostały handlowo-usługowy,
     
  • budynku biurowego sklasyfikowanego w KŚT jako budynek biurowy.

Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać podatek minimalny i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który płacony jest podatek.

Zwróć uwagę!

Podatek minimalny wynosi 0,035% podstawy opodatkowania za każdy miesiąc.

Kwotę obliczonego za dany miesiąc podatku minimalnego podatnicy odliczają od zaliczki na podatek za dany miesiąc/kwartał. Tak wynika z art. 30g ust. 9 updof oraz art. 24b ust. 9 updop. Z kolei art. 30g ust. 10 updof oraz art. 24b ust. 10 updop stanowią, że podatnicy mogą nie wpłacać podatku minimalnego, jeżeli jest on niższy od kwoty zaliczki na podatek PIT lub CIT za dany miesiąc.

Ministerstwo Finansów w komunikacie pt. "Rozliczanie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.", opublikowanym na stronie internetowej www.mf.gov.pl, wyjaśniło, że art. 30g ust. 10 updof oraz art. 24b ust. 10 updop zostały wprowadzone, aby wyeliminować konieczność wykonywania przez podatników dwóch płatności: raz podatku minimalnego, a następnie zaliczki na podatek pomniejszonej o kwotę podatku minimalnego. Służą one wyłącznie ułatwieniu rozliczania podatku minimalnego, którego płatność - z uwagi na jego miesięczny charakter - pokrywa się z płatnościami miesięcznych zaliczek na podatek PIT/CIT.

Ministerstwo podkreśliło, że przepisy dotyczące podatku minimalnego nie pozwalają na jednoczesne korzystanie z art. 30g ust. 9 i 10 updof oraz art. 24b ust. 9 i 10 updop. Przepisy te tworzą dwie różne formy zapłaty podatku.

Podatnik zobowiązany do zapłaty podatku minimalnego może więc:

  • zapłacić podatek minimalny i odliczyć go przy wyliczaniu zaliczki PIT/CIT albo
     
  • wpłacić zaliczkę na podatek PIT/CIT w pełnej wysokości, jeżeli podatek minimalny jest niższy niż kwota tej zaliczki.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60