Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie odnośnie kwalifikacji przychodów ze sprzedaży ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ministerstwo Finansów zmieniło zdanie odnośnie kwalifikacji przychodów ze sprzedaży samochodu osobowego rozliczanego "kilometrówką"

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

W wyniku rozbieżności interpretacyjnych w kwestii skutków podatkowych sprzedaży prywatnego samochodu osobowego przedsiębiorcy, wykorzystywanego do celów firmowych i rozliczanego w kosztach podatkowych na podstawie "kilometrówki", zwracaliśmy się dwukrotnie do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Z obu otrzymanych na piśmie odpowiedzi wynikało, że sprzedaż takiego samochodu skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej, który należy rozliczyć na zasadach właściwych dla środków trwałych. Pierwsze z pism zaprezentowaliśmy w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 15 z 2017 r., w artykule pt. "Przychód ze sprzedaży samochodu rozliczanego »kilometrówką« to przychód z działalności gospodarczej", a drugie w Przeglądzie Podatku Dochodowego nr 16 z 2017 r., w artykule pt. "Ustalanie dochodu ze zbycia samochodu rozliczanego »kilometrówką« - odpowiedź resortu finansów na pytanie naszego Wydawnictwa". Okazuje się jednak, że stanowiska te są nieaktualne.

Pismami otrzymanymi przez nas 8 sierpnia 2017 r. Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Finansów oraz Rzecznik Prasowy Krajowej Informacji Skarbowej poinformowali nas o zmianie linii interpretacyjnej.

W piśmie Rzecznika czytamy: "Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328) nadała nowe brzmienie art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy PIT, zgodnie z którym przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Należy zwrócić uwagę, że ww. przepis odnosi się do składników majątku (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) wchodzących w skład majątku przedsiębiorstwa.

Jednocześnie w art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy PIT został wymieniony przypadek samochodu osobowego, którego podatnik nie ujmuje w ewidencji środków trwałych, rozliczając koszty jego eksploatacji dla celów prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu, tzw. kilometrówki.

Samochód ten nie stanowi zatem majątku przedsiębiorstwa (podobnie jak samochód wynajmowany), ale stanowi tzw. »majątek prywatny« przedsiębiorcy. Tym samym powyższy przepis wyłącza zastosowanie normy przewidzianej w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy PIT w przypadku takiego samochodu osobowego.

W konsekwencji należy stwierdzić, że odpłatne zbycie samochodu osobowego, którego koszty eksploatacji były rozliczane na podstawie tzw. kilometrówki, skutkuje powstaniem przychodu z odpłatnego zbycia rzeczy, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy PIT (podkreślenie red.).

W związku z powyższym stanowiska zaprezentowane w odpowiedziach na pisma (...) należy uznać za nieaktualne".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60