Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Wydatki na noclegi zleceniobiorców w kosztach podatkowych
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wydatki na noclegi zleceniobiorców w kosztach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 19 (954) z dnia 1.07.2017

Spółka z o.o. zawarła ze swoimi zleceniobiorcami umowy, na podstawie których zobowiązana jest ponosić wydatki na ich noclegi w miejscowościach, w których wykonują oni usługi na rzecz spółki. Czy wydatki na te noclegi spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W przedmiotowej sprawie wydatki na noclegi zleceniobiorców mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów zleceniodawcy (spółki).

Wydatki na noclegi zleceniobiorców nie zostały wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP. To oznacza, że wydatki te mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych zleceniodawcy (tu: spółki), jeśli celem ich poniesienia było osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Ponadto wydatki te muszą być racjonalne, ekonomicznie uzasadnione i właściwie udokumentowane.

wykrzyknik W interpretacjach indywidualnych organów podatkowych prezentowany jest pogląd, iż wydatki związane z noclegami zleceniobiorców mogą zostać ujęte w kosztach podatkowych zleceniodawcy wówczas, gdy obowiązek zapewnienia tych noclegów wynika z zawartych przez strony umów.

Tak uznał przykładowo Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacjach indywidualnych z 2 czerwca 2017 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.11.2017.1.SK i nr 0111-KDIB2-3.4010.10.2017.1.SK. W pierwszej z tych interpretacji organ podatkowy, odnosząc się do noclegów zleceniobiorców oraz osób zatrudnionych na umowę o dzieło, stwierdził:

"(...) wydatki z tytułu pokrycia kosztów noclegów na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia bądź umowy o dzieło, mogą stanowić koszty uzyskania przychodów Spółki, jednakże pod warunkiem, że z zawartych umów wynika konieczność poniesienia ww. wydatków na rzecz tych osób.

(...) skoro w zawartych umowach cywilnoprawnych (umowach zlecenia, umowach o dzieło) nie ma zapisu stanowiącego o zapewnieniu noclegu osobom zatrudnionym na podstawie ww. umów, a Spółka wskazała, że są to jedynie słowne ustalenia, to tego typu wydatki nie mogą stanowić kosztów podatkowych Spółki. (...)"

W sytuacji, o której mowa w pytaniu, obowiązek poniesienia wydatków na noclegi zleceniobiorców (w miejscowościach, w których wykonują oni na rzecz spółki usługi) wynika z zawartych między stronami umów. Generalnie nie ma zatem przeszkód, aby wydatki te spółka zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60