Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Czy dopuszczalna jest całoroczna amortyzacja środków trwałych użytkowanych ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy dopuszczalna jest całoroczna amortyzacja środków trwałych użytkowanych sezonowo?

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 11 (946) z dnia 10.04.2017

Prowadzę działalność sezonową. Środki trwałe używam jedynie w okresie wiosenno-letnim. W pozostałym okresie - choć nie zawieszam działalności - nie eksploatuję maszyn. Czy w związku z tym mogę dokonywać ich amortyzacji przez 12 miesięcy w roku?

W przypadku sezonowego użytkowania środków trwałych podatnicy dokonują odpisów amortyzacyjnych w miesiącach faktycznego ich wykorzystania. W takim przypadku nie jest dopuszczalne dokonywanie amortyzacji przez 12 miesięcy w roku.

Przepisy art. 22h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOF (odpowiednio art. 16h ust. 1 pkt 3 ustawy o PDOP) w sposób szczególny regulują zasady amortyzacji sezonowej.

Wynika z nich, iż odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania, ustalając wysokość odpisu miesięcznego przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych:

  • przez liczbę miesięcy w sezonie albo
     
  • przez 12 miesięcy w roku.

Podzielenie rocznej kwoty odpisów przez liczbę miesięcy w sezonie (sposób pierwszy) zapewnia zamortyzowanie środka trwałego w okresie odpowiadającym długości jego amortyzacji przy stosowaniu metody liniowej. Natomiast dzieląc roczną kwotę odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy (drugie rozwiązanie), następuje wydłużenie amortyzacji w czasie. Wydłużenie okresu amortyzacji następuje o tyle miesięcy, ile dany środek trwały nie jest wykorzystywany poza sezonem.

wykrzyknik Środki trwałe użytkowane sezonowo podlegają amortyzacji wyłącznie w miesiącach ich wykorzystania.

Zatem w przypadku pytającej jednostki, gdy wykorzystanie środków trwałych następuje jedynie w miesiącach wiosenno-letnich, nie jest możliwe dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez okres 12 miesięcy w roku. Jeśli jednostka taki sposób amortyzacji stosuje, to amortyzacja dotycząca miesięcy "pozasezonowych" nie będzie mogła podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Przykład

Podatnik nabył środek trwały o wartości początkowej 24.000 zł, wprowadził go do ewidencji i rozpoczął jego amortyzację. Środek trwały będzie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej w okresie od maja do sierpnia. Właściwa stawka amortyzacyjna wynosi 20%.

Kwota amortyzacji wyniesie:

Odpisy amortyzacyjne liczone według metody liniowej:

  • amortyzacja miesięczna według metody liniowej: 24.000 zł × 20% : 12-miesięcy = 400 zł;
     
  • amortyzacja roczna: 24.000 zł × 20% (albo 400 zł × 12 miesięcy) = 4.800 zł.

Amortyzacja sezonowa (sposób 1) - miesięczny odpis amortyzacyjny ustalany przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez liczbę miesięcy w sezonie.

Odpis miesięczny amortyzacji sezonowej (trwającej 4 miesiące) wyniesie:

4.800 zł (roczna kwota odpisów amortyzacyjnych) : 4 (liczba miesięcy w sezonie) = 1.200 zł.

Roczny odpis równy będzie zatem odpisowi dokonywanemu według metody liniowej i wyniesie 4.800 zł (tj. 1.200 zł × 4 miesiące).

Amortyzacja sezonowa (sposób 2) - miesięczny odpis amortyzacyjny ustalany przez podzielenie rocznej kwoty odpisów amortyzacyjnych przez 12 miesięcy w roku.

Odpis miesięczny amortyzacji sezonowej (trwającej 4 miesiące) wyniesie:

4.800 zł (roczna kwota odpisów amortyzacyjnych) : 12 miesięcy w roku = 400 zł. Wartość rocznego odpisu amortyzacyjnego wyniesie tu 1.600 zł (400 zł × 4 m-ce).

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60