Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2023  »  Przychody i koszty  »   Skutki otrzymania dotacji na pokrycie części wydatków odliczonych ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Skutki otrzymania dotacji na pokrycie części wydatków odliczonych w ramach ulgi termomodernizacyjnej

Przegląd Podatku Dochodowego nr 4 (604) z dnia 20.02.2024

W 2022 r. podatnik zrealizował przedsięwzięcie termomodernizacyjne w domu jednorodzinnym, którego jest współwłaścicielem. W złożonym za ten rok zeznaniu podatkowym odliczył od dochodu całą kwotę poniesionych wydatków w wysokości 37.600 zł. W 2023 r. otrzymał dotację w wysokości 5.000 zł tytułem zwrotu poniesionych kosztów inwestycji. W jaki sposób dotacja ta wpłynie na rozliczenie wykorzystanej ulgi termomodernizacyjnej?

Kwotę dotacji podatnik musi wykazać do opodatkowania w zeznaniu za 2023 r.

1. Zasady korzystania z ulgi

Osoby fizyczne mogą korzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach i warunkach określonych w art. 26h updof. Uregulowania tego przepisu wskazują, że prawo do ulgi przysługuje takiej osobie, która:

Wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego odlicza się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione. Przy czym na potrzeby omawianej ulgi za datę poniesienia wydatku uważa się dzień wystawienia faktury. Wydatki podlegają odliczeniu w wysokości faktycznie poniesionej (wraz z VAT) od:

 • dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej lub podatkiem liniowym albo
 • przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne - Dz. U. z 2022 r. poz. 2540 ze zm.).

Stosując ulgę termomodernizacyjną, należy mieć na uwadze, że jej wysokość jest limitowana. Odliczenia dokonywane w ramach tej ulgi nie mogą przekroczyć u podatnika kwoty 53.000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych w poszczególnych budynkach, których jest on właścicielem lub współwłaścicielem.

Zwróć uwagę!

Kwota odliczenia przysługująca w ramach ulgi termomodernizacyjnej, która nie ma pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie podatnika, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

2. Kwota odliczenia przy zwrocie wydatków

W kwocie odliczenia z tytułu ulgi termomodernizacyjnej mogą być uwzględniane wyłącznie wydatki sfinansowane z majątku podatnika. Nie podlegają odliczeniu wydatki w części, w jakiej zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Zasada ta wynika z art. 26h ust. 5 updof. Jednocześnie w art. 26h ust. 8 updof określono tryb postępowania, w przypadku gdy podatnik otrzyma zwrot wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, po roku, w którym dokonał odliczeń. Wówczas jego obowiązkiem jest doliczenie odpowiednio kwoty poprzednio odliczonej do dochodu/przychodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.

Skoro zatem w opisanym stanie faktycznym podatnik w 2023 r. otrzymał dotację, która w części pokryła wydatki odliczone od dochodu w zeznaniu za 2022 r., to zobowiązany jest doliczyć kwotę tej dotacji do dochodów wykazanych do opodatkowania w zeznaniu za 2023 r.

PIT GOFIN 2023 do sporządzania zeznań podatkowych w Programie DRUKI Gofin

W zeznaniach PIT-36PIT-37 (które mogą mieć zastosowanie w rozpatrywanym przypadku) nie ma wyszczególnionej osobnej pozycji przeznaczonej do wykazania kwot podlegających doliczeniu do dochodu w związku z utratą ulgi termomodernizacyjnej. Naszym zdaniem, kwotę takiego doliczenia należy wykazać w wierszu służącym do wpisania przychodów z innych źródeł.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że w limicie ulgi termomodernizacyjnej wynoszącym 53.000 zł uwzględnia się wyłączenie wydatki faktycznie odliczone. W opisanym przypadku oznacza to, że w związku z rozliczeniem dotacji poprzez jej doliczenie do przychodu (stanowiące niejako zwrot ulgi) podatnik będzie miał prawo do odliczenia w kolejnych latach podatkowych większej kwoty ulgi (obrazuje to przykład).

Przykład

Podatnik w 2022 r. zrealizował przedsięwzięcie termomodernizacyjne w postaci instalacji paneli fotowoltaicznych na domu jednorodzinnym stanowiącym jego własność. Przedsięwzięcie sfinansował z własnych środków. Wysokość poniesionych wydatków udokumentowanych fakturą wyniosła 37.600 zł. W zeznaniu złożonym za ten rok podatnik odliczył od dochodu wydatki w pełnej wysokości.

W 2023 r. otrzymał dotację w wysokości 5.000 zł na pokrycie części poniesionych kosztów. W zeznaniu za 2023 r. ma obowiązek doliczyć otrzymaną kwotę do dochodu wykazanego do opodatkowania.

Jeżeli w kolejnych latach podatnik sfinansuje z własnych środków inne przedsięwzięcia termomodernizacyjne we własnym domu jednorodzinnym, to będzie uprawniony do odliczenia wydatków w wysokości nieprzekraczającej 20.400 zł (53.000 zł - 37.600 zł + 5.000 zł).

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:
 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.