Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Zawieszenie firmy i sprzedaż jej wyposażenia
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zawieszenie firmy i sprzedaż jej wyposażenia

Gazeta Podatkowa nr 66 (1732) z dnia 17.08.2020
Kinga Romas, Aleksandra Węgielska

Prowadzę nieduży lokal gastronomiczny nad morzem (jednoosobowa działalność gospodarcza). Po zakończeniu sezonu wakacyjnego lokal zostanie zamknięty.


1) Jedyna zatrudniana przeze mnie pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim. Czy w takiej sytuacji możliwe jest dokonanie zawieszenia działalności gospodarczej?

TAK. W myśl przepisów Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) z instytucji zawieszenia w CEIDG prowadzonej działalności gospodarczej skorzystać może każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników. Jako pracowników traktuje się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Tak wynika z art. 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Statusu pracownika nie posiadają więc osoby wykonujące pracę w oparciu o umowy cywilnoprawne.

Poza tym z instytucji zawieszenia działalności gospodarczej może skorzystać przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.


Zgłoszenia zawieszenia dokonuje się poprzez złożenie druku CEIDG-1.


2) Nie wiem dokładnie, kiedy ponownie zacznę działalność. Czy we wniosku CEIDG-1 muszę wskazać dokładny termin wznowienia działalności?

Okres zawieszenia działalności gospodarczej określa samodzielnie przedsiębiorca, z tym że nie może być on krótszy niż 30 dni. Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Jeżeli we wniosku o zawieszenie wskazana zostanie data wznowienia działalności, wówczas działalność zostanie wznowiona w wybranym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie. Jeśli we wniosku taka data nie zostanie wskazana, to działalność będzie zawieszona bezterminowo, dopóki nie zostanie wznowiona bądź zlikwidowana.


3) Chciałbym sprzedać część wyposażenia lokalu, w tym stoliki i część urządzeń kuchennych. Czy mogę to zrobić w trakcie zawieszenia?

Przedsiębiorca w okresie zawieszenia prowadzenia działalności nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tej działalności (art. 25 ust. 1 Prawa przedsiębiorców). Ustawodawca przewidział jednak katalog praw i obowiązków dla przedsiębiorcy w okresie zawieszenia, który wyszczególniony został w art. 25 ust. 2 Prawa przedsiębiorców. Czytelnikowi przysługuje w tym czasie m.in. właśnie prawo do zbywania własnych środków trwałych i wyposażenia. Zatem nie ma przeszkód, aby Czytelnik dokonał zawieszenia, a później szukał nabywców na swój sprzęt, m.in. publikując ogłoszenia w tym zakresie.


4) Czy z uwagi na tę sprzedaż będę musiał złożyć deklaracje VAT-7?

Podatnicy, którzy formalnie zawiesili działalność gospodarczą, są zwolnieni z obowiązku składania deklaracji VAT. Prawo do nieskładania deklaracji VAT nie dotyczy przypadków wskazanych w art. 99 ust. 7b ustawy o VAT (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), czyli:

 • podatników dokonujących WNT,
   
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary - w zakresie których są podatnikiem,
   
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego oraz za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia VAT z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy o VAT, podatnik, który zawiesił wykonywanie działalności na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, podlega wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT. Z dniem wznowienia wykonywania działalności podatnik ten zostaje ponownie zarejestrowany bez konieczności składania zgłoszenia rejestracyjnego ze statusem takim, jaki posiadał przed dniem zawieszenia działalności. Dodatkowo w art. 96 ust. 9b ustawy o VAT ustawodawca wskazał, że podatnik (wykreślony z rejestru), który w okresie zawieszenia działalności będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT, ma obowiązek przed dniem:

1) zawieszenia działalności albo

2) rozpoczęcia wykonywania czynności, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, w okresie zawieszenia działalności

- zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując okres, w którym będzie wykonywał te czynności.

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia naczelnik urzędu skarbowego nie wykreśla podatnika z rejestru albo przywraca jego zarejestrowanie na okres wskazany w zawiadomieniu. W myśl art. 96 ust. 9c ustawy o VAT, jeżeli okres wskazany w zawiadomieniu jest krótszy od okresu zawieszenia działalności gospodarczej, przepis art. 96 ust. 9a pkt 1 ustawy stosuje się odpowiednio.

Tak więc w sytuacji wskazanej w pytaniu Czytelnik jest zobowiązany (w przypadku gdy zawiesił działalność na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy) zawiadomić przed dniem dokonania sprzedaży części wyposażenia naczelnika urzędu skarbowego o tym fakcie.

Przykład

Podatnik z dniem 1 września 2020 r. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na okres dziewięciu miesięcy (do końca maja 2021 r.). Ze względu na to, iż okres zawieszenia był dłuższy niż 6 miesięcy, podmiot został wykreślony z rejestru jako podatnik VAT. Z dniem wznowienia działalności (od 1 czerwca 2021 r.) będzie on ponownie podmiotem zarejestrowanym z takim samym statusem, jaki posiadał przed dniem zawieszenia działalności. Zakładamy, że w dniu 8 października 2020 r. sprzeda część wyposażenia lokalu o wartości netto 5.000 zł, podatek VAT 1.150 zł. Podatek należny od tej sprzedaży podatnik powinien rozliczyć w październiku. Podatnik będzie miał obowiązek przesłania nowego pliku JPK_VAT za ten miesiąc. Ponadto podatnik w dniu 5 października (przed dniem, w którym będzie miała miejsce ta sprzedaż) będzie miał obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze wykonania czynności opodatkowanej w październiku 2020 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.