Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Do 29 lutego - przekazanie do ZUS informacji o zarobkach emerytów i rencistów Uwaga: Do 28 lutego - przekazanie ubezpieczonym rocznych informacji o składkach przekazanych do ZUS za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin złożenia do urzędu skarbowego PIT-16A za 2023 r. 29 lutego 2024 r. (czwartek) mija termin przekazania podatnikowi i do urzędu skarbowego IFT-1R za 2023 r.
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Zbywanie majątku po likwidacji firmy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zbywanie majątku po likwidacji firmy

Gazeta Podatkowa nr 82 (1853) z dnia 14.10.2021
Agata Cieśla

Podejmując decyzję o likwidacji działalności gospodarczej, przedsiębiorca będący osobą fizyczną stara się wyzbyć składników, które służyły mu w prowadzeniu firmy. Z różnych względów może się jednak zdarzyć tak, że do ich zbycia dojdzie już po likwidacji działalności. Wówczas w ustawowo określonych okolicznościach na podatniku spoczywa obowiązek rozliczenia takiej transakcji na gruncie pdof.

Źródło i moment powstania przychodu

Z ustawy o pdof wynika, że na osobie fizycznej spoczywa obowiązek sporządzenia na dzień likwidacji działalności gospodarczej wykazu pozostałych na ten dzień składników majątku (art. 24 ust. 3a ustawy o pdof - Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.). Powinien on zawierać co najmniej następujące dane: nazwę składnika majątku, datę jego nabycia, kwotę wydatków poniesionych na jego nabycie, w tym zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, a także wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych.

Gdy przedsiębiorca postanowi przekazać składniki objęte tym wykazem na swoje własne, prywatne potrzeby lub też w formie darowizny osobom lub podmiotom trzecim, to z uwagi na to, że takie przekazanie ma charakter nieodpłatny, nie wywołuje ono konsekwencji w pdof pozostając na jego gruncie neutralne. Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia możliwe jest powstanie przychodu w pdof.

Opodatkowany przychód firmowy z tytułu odpłatnego zbycia składników majątku pozostałych po likwidacji firmy powstaje u podatnika, gdy do takiego zbycia dochodzi przed upływem 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce likwidacja działalności gospodarczej (art. 14 ust. 2 pkt 17 lit. a w związku z ust. 3 pkt 12 lit. a ustawy o pdof).

Zasada ta nie ma jednak zastosowania do wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej nieruchomości mieszkalnych, co wynika z art. 14 ust. 2c ustawy o pdof. Przychód z ich odpłatnego zbycia powstaje bowiem poza źródłem przychodów, jakim jest ta działalność i to jedynie w warunkach określonych w art. 10 ust. 3 ustawy o pdof. Przepis ten wskazuje, że z tytułu odpłatnego zbycia takich nieruchomości, zrównanego ze zbyciem odbywającym się poza działalnością gospodarczą, przychód nie powstaje w ogóle, gdy ma miejsce po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one nabyte lub wybudowane (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o pdof).

Kiedy i jaki podatek?

Przy sprzedaży składnika objętego wykazem pozostałych na dzień likwidacji składników majątku firmowego u podatników korzystających w działalności z opodatkowania na zasadach ogólnych podstawę opodatkowania stanowi dochód uzyskany z takiej transakcji. Dochód ten należy opodatkować według takich zasad, jakie obowiązywały podatnika w momencie likwidacji tej działalności. Podatnik opodatkowany na zasadach ogólnych (skala podatkowa, podatek liniowy) powinien od takiego dochodu zapłacić zaliczkę na pdof zgodnie z art. 44 ustawy o pdof. To oznacza, że zobowiązany jest obliczyć tę zaliczkę za miesiąc, w którym miała miejsce polikwidacyjna sprzedaż oraz wpłacić ją do urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po tym miesiącu.

Z kolei podatnik, który w działalności gospodarczej opłacał ryczałt ewidencjonowany - przychód z odpłatnego zbycia takiego składnika majątku powinien opodatkować w tej formie według właściwej stawki w rozliczeniu za miesiąc, w którym doszło do sprzedaży.

Przychody, koszty uzyskania przychodów i dochód lub ewentualną stratę ze sprzedaży składników majątku pozostałych na dzień likwidacji firmy były przedsiębiorca powinien wykazać w zeznaniu podatkowym za rok, w którym doszło do tej sprzedaży. W zależności od formy opodatkowania, jaką stosował w działalności gospodarczej, będzie to zeznanie na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.

Dochód ze sprzedaży polikwidacyjnej podatnicy korzystający w działalności z zasad ogólnych ustalają w oparciu o art. 24 ust. 3b ustawy o pdof. Jest nim różnica pomiędzy przychodami z odpłatnego zbycia tych składników a wydatkami na ich nabycie, niezaliczonymi do kosztów podatkowych w jakiejkolwiek formie.

Wobec powyższego przy sprzedaży środka trwałego dochód ten wyznacza jego wartość początkowa wykazana w ewidencji środków trwałych pomniejszona o sumę niedokonanych odpisów amortyzacyjnych. Natomiast przy polikwidacyjnej sprzedaży towarów handlowych, wyrobów gotowych, czy też materiałów itp., przychód z ich sprzedaży podatnik pomniejsza o wydatki na ich nabycie. Przedsiębiorca prowadzący podatkową księgę miał bowiem obowiązek ujęcia tych składników majątku w spisie z natury sporządzonym na dzień likwidacji działalności i w ten sposób wydatki poniesione na ich nabycie wyłączył z kosztów poprzez różnice remanentowe (art. 24 ust. 2 ustawy o pdof). Z kolei u podatnika prowadzącego księgi rachunkowe wydatki poniesione na ich zakup w ogóle nie były ujęte w kosztach. W jednym i drugim przypadku staną się one kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży polikwidacyjnej.

Natomiast gdy po likwidacji firmy podatnik pdof dokona sprzedaży wyposażenia, to wówczas opodatkowaniu będzie podlegała cała kwota przychodu uzyskanego w wyniku takiej transakcji. Wydatki na jego zakup podatnik rozliczył bowiem w kosztach podatkowych w dacie ich zakupu (przykład 1).

Dochód z transakcji a strata z działalności

Dochód z danego źródła przychodów w pdof można obniżyć o stratę poniesioną z tego źródła. Z art. 9 ust. 3 ustawy o pdof wynika, że z tego odliczenia podatnik może skorzystać wyłącznie w najbliższych pięciu kolejno po sobie następujących latach podatkowych, a wysokość tego odliczenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Alternatywnie może również obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł. Część straty nieodliczona w ten sposób podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Dosyć często likwidowana przez osoby fizyczne działalność gospodarcza zamyka się stratą podatkową. Skoro zatem dochód z polikwidacyjnej sprzedaży składnika majątku stanowi dochód z działalności gospodarczej, to można go obniżyć o odpowiednią część straty poniesionej w latach ubiegłych z tego źródła przychodów (przykład 2).

Przykład 1

W październiku 2020 r. pan Jerzy zlikwidował jednoosobową firmę, z której przychody opodatkowywał podatkiem liniowym (księga podatkowa). W wykazie składników majątku pozostałych na dzień likwidacji ujął, a następnie przeznaczył na potrzeby osobiste samochód osobowy będący środkiem trwałym o wartości początkowej 79.000 zł (zamortyzowany w 35%), przyjęty na wyposażenie i rozliczony w kosztach w dacie nabycia ekspres do kawy o wartości 2.900 zł oraz towary handlowe o wartości w cenie zakupu 26.400 zł.

W marcu 2021 r. podatnik sprzedał samochód za cenę 63.000 zł, ekspres do kawy za 1.100 zł, a towary handlowe za 28.000 zł. Podlegający opodatkowaniu podatkiem liniowym dochód z ich sprzedaży wyniósł:

- samochodu - 11.650 zł, tj. [63.000 zł - (79.000 zł - 27.650 zł)],
- ekspresu - 1.100 zł, tj. w wartości uzyskanego przychodu,
- towarów handlowych - 1.600 zł, tj. (28.000 zł - 26.400 zł).


Przykład 2

W grudniu 2020 r. pan Karol zlikwidował działalność gospodarczą (zasady ogólne) ze stratą w wysokości 53.000 zł. W październiku 2021 r. sprzedał składnik będący w jego firmie środkiem trwałym uzyskując dochód z tego tytułu 44.780 zł. Dochód ten "wyzerował", obniżając go o równą mu kwotę straty z 2020 r., tj. o 44.780 zł.

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.