Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Zawieszenie działalności w trakcie korzystania z zasiłku macierzyńskiego

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zawieszenie działalności w trakcie korzystania z zasiłku macierzyńskiego

Gazeta Podatkowa nr 84 (1541) z dnia 18.10.2018
Aneta Dąbrowska, Bożena Dziuba

Od kilku lat prowadzę własną działalność gospodarczą. We wrześniu 2018 r. urodziłam syna i obecnie korzystam z zasiłku macierzyńskiego. Z działalności opłacam teraz jedynie składkę zdrowotną.


1) Czy biorąc pod uwagę fakt, iż w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie będę wykonywać działalności gospodarczej, mogę ją zawiesić?

Żadne z obowiązujących przepisów nie zabraniają przedsiębiorcy dokonać zawieszenia działalności gospodarczej w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego. Jednak Czytelniczka będzie mogła zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej tylko wtedy, gdy spełniać będzie odpowiednie warunki.

Osoba, która z prowadzonej działalności gospodarczej nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania tego zasiłku. Nie podlega im natomiast w taki sposób z prowadzonej działalności. W okresie pobierania przedmiotowego zasiłku przedsiębiorca z działalności gospodarczej podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Kwestie zawieszania działalności gospodarczej reguluje ustawa Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.). Zgodnie z art. 22 tej ustawy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w tej ustawie, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Dodatkowo przepis ten doprecyzowuje, że z uprawnienia takiego może skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie związanym z urodzeniem dziecka, tj. na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Ponadto prawo do zawieszenia działalności przysługuje osobie wykonującej działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką, a także przedsiębiorcy wykonującemu działalność jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej. W przypadku jednak wykonywania działalności gospodarczej w spółce cywilnej - zawieszenie działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Jeżeli więc Czytelniczka będzie spełniać warunki uprawniające ją do zawieszenia działalności gospodarczej, to w okresie tego zawieszenia nie będzie z działalności opłacać składki zdrowotnej. Wskutek zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca przestaje bowiem być objęty obowiązkiem ubezpieczeń w ZUS. Ustanie obowiązku ubezpieczeń następuje od dnia, w którym rozpoczyna się to zawieszenie i trwa do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności.


Przedsiębiorca wpisany do CEIDG może zawiesić działalność gospodarczą na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni (wyjątek stanowi miesiąc luty).


2) Czy zawieszenie działalności może mieć negatywny wpływ na należny mi zasiłek macierzyński?

NIE. Skoro Czytelniczka nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego w okresie ubezpieczenia (z tytułu prowadzonej własnej działalności gospodarczej), to będzie mogła korzystać z tego świadczenia także po ustaniu tytułu tego ubezpieczenia (np. w związku z zawieszeniem tej działalności).

Warunkiem koniecznym do uzyskania prawa do zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka jest m.in. urodzenie dziecka w okresie ubezpieczenia chorobowego. Nie ma tu znaczenia, czy ubezpieczenie to jest obowiązkowe (jak w przypadku pracowników), czy też ubezpieczona przystąpiła do niego na zasadzie dobrowolności (jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę zlecenia lub prowadzących własną działalność gospodarczą).

Tak wynika z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368 ze zm.), zwanej ustawą zasiłkową.

Czytelniczka podała w pytaniu, że obecnie przebywa na zasiłku macierzyńskim. Niewątpliwie więc z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przystąpiła do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i w trakcie podlegania temu ubezpieczeniu urodziła dziecko. Prawo do omawianego świadczenia będzie jej przysługiwało przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy zarówno jako okres urlopu macierzyńskiego, jak i - o ile wystąpi z takim wnioskiem - jako okres urlopu rodzicielskiego (art. 29a ustawy zasiłkowej), nawet jeśli w międzyczasie zawiesi swoją działalność, co będzie skutkowało ustaniem tytułu ubezpieczenia chorobowego.

Przypomnijmy, iż w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie z zasiłku macierzyńskiego można korzystać maksymalnie przez okres 52 tygodni, tj. 364 dni, na co składają się okresy przewidziane przepisami Kodeksu pracy:

 • 20 tygodni (tj. 140 dni) - jako okres urlopu macierzyńskiego i 
   
 • do 32 tygodni (tj. do 224 dni) - jako okres urlopu rodzicielskiego.


Kalkulator urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

 

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

- może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, w tym rozwiązywania zawartych wcześniej umów,
- może przyjmować należności i jest obowiązany regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
- może zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
- ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
- wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
- może osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
- może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.