Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Zmiany w zawieszaniu działalności przez spółki

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiany w zawieszaniu działalności przez spółki

Gazeta Podatkowa nr 29 (1486) z dnia 9.04.2018
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Zasady zawieszania wykonywania działalności przez przedsiębiorców, w tym wspólników spółek cywilnych i spółek handlowych, reguluje jeszcze ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Wkrótce jednak zastąpi ją ustawa - Prawo przedsiębiorców. Zawiera ona nowe regulacje dotyczące zasad korzystania z przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej. Według nich inne reguły dotyczyć będą długości okresu zawieszenia dla przedsiębiorców z CEIDG i tych z KRS.

Przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) zawierają regulacje dotyczące zasad zawieszania wykonywania działalności gospodarczej (art. 22-25). Ustawa ta wejdzie w życie (z jednym wyjątkiem) po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 30 kwietnia 2018 r.

W dalszym ciągu tylko przedsiębiorca niezatrudniający pracowników będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie Prawo przedsiębiorców, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych. Przy tym z omawianego uprawnienia będzie mógł skorzystać również przedsiębiorca zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim niełączących korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu. W przypadku zakończenia korzystania z urlopów lub złożenia przez pracownika wniosku dotyczącego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu, pracownik ma prawo do wynagrodzenia jak za przestój, określonego przepisami prawa pracy, do zakończenia okresu zawieszenia.

Zasady zawieszenia

W przypadku zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej będzie wywierać skutki prawne od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Prawa i obowiązki przedsiębiorcy w okresie zawieszenia będą analogicznie uregulowane do obecnych wynikających z art. 14a ust. 3 i 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm.).

CEIDG albo KRS

Bez zmian pozostanie reguła, że status przedsiębiorcy będzie przysługiwał każdej spółce handlowej wykonującej działalność gospodarczą. Natomiast statusu tego nie ma i nie będzie miała spółka cywilna. Przedsiębiorcami są i będą jej wspólnicy w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Spółki handlowe podlegają wpisowi do KRS, natomiast wspólnicy spółki cywilnej będący osobami fizycznymi do CEIDG. Odrębnie należy określać zasady zawieszania wykonywania działalności gospodarczej dla przedsiębiorców z CEIDG i tych z KRS.

Przedsiębiorca wpisany do CEIDG będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na czas nieokreślony albo określony, nie krótszy jednak niż 30 dni (ewentualnie liczbę dni miesiąca lutego). Indywidualni przedsiębiorcy zyskają zatem możliwość korzystania z bezterminowej przerwy w wykonywaniu działalności. Taka ewentualność nie dotyczy przedsiębiorców z KRS.

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczynać się będzie od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu i trwać do dnia wskazanego w tym wniosku albo do dnia wskazanego we wniosku o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej. Zasady wpisu informacji o zawieszeniu/wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej regulować będą przepisy o CEIDG.

Wspólnik spółki cywilnej

W spółce cywilnej zawieszenie będzie skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Jeśli któryś ze wspólników wykonuje działalność gospodarczą jako wspólnik spółki cywilnej oraz poza tą spółką, będzie mógł zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. Jeżeli przedsiębiorca uczestniczy w więcej niż jednej spółce cywilnej, zawieszenie będzie mogło dotyczyć wykonywania działalności w jednej lub kilku takich spółkach.

Inaczej w spółkach handlowych

Spółka handlowa, jako przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS, będzie mogła zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (ewentualnie liczbę dni miesiąca lutego) do 24 miesięcy. Zasady dokonywania wpisu informacji o zawieszeniu/wznowieniu działalności w dalszym ciągu określać będzie ustawa o KRS. W odniesieniu do przedsiębiorcy z KRS okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczynać się będzie od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, nie wcześniej niż w dniu złożenia wniosku, i trwać do dnia określonego we wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.

Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następować będzie na wniosek przedsiębiorcy, chyba że przepis odrębny stanowi inaczej

» Przedsiębiorca wpisany do CEIDG

- gdy wniosek dotyczył zawieszenia na czas określony - CEIDG będzie dopisywać do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, począwszy od dnia następującego po upływie ostatniego dnia okresu zawieszenia wskazanego we wniosku o zawieszenie, chyba że przedsiębiorca złoży wniosek o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej wskazujący inny dzień;
- gdy wniosek dotyczył zawieszenia na czas nieokreślony - wpis w CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następować będzie na wniosek przedsiębiorcy.

» Przedsiębiorca wpisany do KRS

W przypadku przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS Prawo przedsiębiorców od 1 lutego 2019 r. przewidywać będzie, że okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej trwa nie dłużej niż do dnia poprzedzającego dzień automatycznego wpisu informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o KRS.

Natomiast z ustawy o KRS do 31 stycznia 2019 r. wynika, że w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu działalności przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, sąd wszczyna postępowanie przymuszające (art. 20d ustawy o KRS - Dz. U. z 2017 r. poz. 700 ze zm.). Od 1 lutego 2019 r. art. 20d ustawy o KRS stanowić będzie, że w takim przypadku wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu kolejnym po upływie okresu 24 miesięcy zawieszenia przez automatyczne zamieszczenie jej w rejestrze przedsiębiorców.


Nowe przepisy a dotychczasowe zawieszenie

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej przewiduje, że:

- do działalności gospodarczej zawieszonej przez przedsiębiorcę na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zastosowanie będą miały przepisy:
  ustawy Prawo przedsiębiorców oraz ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy oraz
  ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w nowym brzmieniu; w tych dwóch ustawach wprowadzone zostaną regulacje dotyczące zawieszenia wykonywania (pozarolniczej) działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
- do wniosków o zawieszenie/wznowienie wykonywania działalności gospodarczej złożonych przed dniem wejścia w życie nowych regulacji będą miały zastosowanie przepisy ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (...).
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.