Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Inwestycje w rozwój firmy podczas jej zawieszenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Inwestycje w rozwój firmy podczas jej zawieszenia

Gazeta Podatkowa nr 83 (1437) z dnia 16.10.2017
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Firma ma aktualnie zawieszoną działalność. Planujemy rozszerzenie jej działalności albo zmianę jej profilu. Myślimy też o tym, by wynająć nowy lokal, zakupić wyposażenie i inne środki trwałe. Czy możemy to zrobić bez odwieszania działalności?

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej, co do zasady, na okres od 30 dni do 24 miesięcy. W trakcie zawieszenia działalności przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z tego tytułu. To zaś oznacza, że nie może sprzedawać towarów lub wykonywać usług i wystawiać z tego tytułu faktur czy rachunków. Katalog czynności dozwolonych w trakcie zawieszenia działalności zawiera art. 14a ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.). Przedsiębiorca:

 • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
   
 • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie,
   
 • ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa,
   
 • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej,
   
 • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Podczas zawieszenia działalności przedsiębiorca ponosi również koszty. Niektóre z nich podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Zalicza się do nich koszty, które mają na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów lub związane są z realizacją zobowiązań finansowych podjętych przed zawieszeniem działalności. Mogą to być m.in. czynsz za wynajem lokalu, opłaty za media (np. telefony, gaz, wodę, energię elektryczną), podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty ze serwis internetowy, za ochronę obiektów firmowych, składki na ubezpieczenie komunikacyjne samochodów firmowych, składki na ubezpieczenia majątkowe, raty leasingowe za okres zawieszenia działalności, opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Wydatków związanych z rozszerzeniem profilu działalności lub jego zmianą nie można uznać za niezbędne do zabezpieczenia lub zachowania źródła przychodów. Niestety, za takie mogą być właśnie uznane inwestycje planowane przez Czytelników. Nie służą one bowiem zabezpieczeniu bytu firmy po wznowieniu działalności, mają na celu dalszy jej rozwój czy też zmianę rodzaju prowadzonej działalności, takie zaś czynności powinny odbywać się po wznowieniu działalności firmy.


Wznowienie wykonywania działalności następuje na wniosek przedsiębiorcy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60