Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zakładanie firmy  »   Rozpoczęcie działalności w formie studia tatuażu
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Rozpoczęcie działalności w formie studia tatuażu

Gazeta Podatkowa nr 34 (2117) z dnia 25.04.2024
Dorota Przybyszewska, Kinga Romas, Aleksandra Węgielska

W przypadku założenia działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu tatuaży, można na warunkach określonych przepisami skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia kasy fiskalnej. Gdy działalność ta jest rozliczana z podatku dochodowego na zasadach ogólnych, trzeba zaprowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów i odpowiednio ujmować w niej poniesione koszty i uzyskane przychody. Wystąpi także obowiązek rejestracji w BDO.


1) Czy świadczenie usług polegających na wykonywaniu tatuaży oznacza, że bez względu na limit osiąganych obrotów należy sprzedaż tych usług ewidencjonować w kasie fiskalnej?

art. 111 ust. 1 ustawy o VAT (Dz. U. z 2024 r. poz. 361) określono podstawową zasadę, zgodnie z którą obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Oznacza to, że podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Przy czym na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2023 r. poz. 2605) część podatników korzysta ze zwolnienia z tego obowiązku.

Co do zasady, z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej zwolnieni są podatnicy, u których wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych nie przekroczyła kwoty 20.000 zł.

Ponadto świadczenie usług może korzystać ze zwolnienia z kas ze względu na formę dokonywanej zapłaty wymienionego w poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, gdy świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem. Przy czym z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Zwolnienie to może być stosowane bez względu na wysokość osiąganych obrotów.

Należy jednak podkreślić, że prawodawca nie zwolnił z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie czynności wymienionych w § 4 ust. 1 omawianego rozporządzenia. Wśród nich wyszczególniono m.in. usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne.

Oznacza to, że w sytuacji wskazanej w pytaniu należy przede wszystkim ustalić, czy usługi wykonywania tatuaży mieszczą się w pojęciu usług kosmetycznych, które na podstawie § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j) rozporządzenia nie mogą korzystać z jakichkolwiek zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży w kasie.

Dla Prenumeratorów GOFIN

Jak wynika z PKWiU, "Usługi kosmetyczne, manicure i pedicure" sklasyfikowane są pod symbolem PKWiU 96.02.13.0, zaś "Pozostałe usługi kosmetyczne" pod symbolem 96.02.19.0. Natomiast zgodnie z PKWiU usługi wykonywania tatuaży i piercingu sklasyfikowane są w PKWiU pod symbolem 96.09.19.0 "Pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane", które mieszczą się w dziale "Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane" (PKWiU 96.09).

W związku z tym usługi polegające na wykonywaniu osobom prywatnym tatuaży nie są zaliczane do usług kosmetycznych. Wobec tego wyłączenie zawarte w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. j) rozporządzenia nie ma do nich zastosowania.

Zatem w omawianym przypadku usługi wykonywania tatuaży mogą korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania za pomocą kas ze względu na wysokość osiąganego obrotu lub też ze względu na formę zapłaty.


2) Będę prowadził podatkową księgę przychodów i rozchodów. Czy w takim przypadku zakup igieł do maszynki, tuszu do tatuaży powinienem ujmować w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu", czy w kolumnie 13 "Pozostałe wydatki"?

Kolumna 10 księgi podatkowej "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" jest przeznaczona do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu. W myśl § 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2019 r. poz. 2544):

a) towarami handlowymi są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym,

b) materiałami (surowcami) podstawowymi są materiały, które w procesie produkcji lub przy świadczeniu usług stają się główną substancją gotowego wyrobu (usługi),

c) materiałami pomocniczymi są materiały niebędące materiałami podstawowymi, które są zużywane w związku z działalnością gospodarczą i bezpośrednio oddają wyrobowi (usłudze) swoje właściwości.

Igły i tusze do tatuaży stanowią materiały w wykonywanej przez studio tatuażu działalności i powinny być ujmowane w kolumnie 10 księgi. Koszty ich zakupu należy wpisywać na podstawie otrzymanych faktur lub innych dowodów księgowych, zasadniczo pod datą ich wystawienia (przykład), co wynika z art. 22 ust. 6b ustawy o pdof (Dz. U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.). Jednak w sytuacji, gdyby materiały zostały dostarczone przed otrzymaniem faktury, należy dokonać zapisu w księdze pod datą ich otrzymania na podstawie sporządzonego we własnym zakresie opisu lub specyfikacji dostawcy, jeśli spełnia warunki dla opisu (por. § 15 ust. 2-4 rozporządzenia).

Przykład

Podatnik zwolniony z VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT, prowadzący księgę podatkową, zakupił tusze do tatuaży stanowiące materiały w jego działalności polegającej na wykonywaniu tatuaży. Odbierając zakup, otrzymał fakturę za ten zakup na kwotę 6.027 zł (w tym VAT 1.127 zł), wystawioną tego samego dnia, tj. 19 kwietnia 2024 r. Na fakturze tej potwierdził odebranie materiałów, po czym ujął ją w księdze w kolumnie 10 "Zakup towarów handlowych i materiałów wg cen zakupu" pod datą 19 kwietnia 2024 r. w kwocie 6.027 zł.

Ponadto w przypadku, gdyby materiały zostały zakupione przed rozpoczęciem działalności, należy je objąć spisem z natury sporządzanym na dzień rozpoczęcia działalności zgodnie z § 24 rozporządzenia. Spis ten ujmuje się w księdze np. w kolumnie 10 lub 15 albo 17 "Uwagi" i nie podlega on bieżąco uwzględnieniu w kosztach podatkowych, a dopiero poprzez różnicę remanentów (tj. różnicę między spisem początkowym, sporządzonym na dzień rozpoczęcia działalności, i spisem końcowym, sporządzonym np. na koniec roku, w którym ujmuje się m.in. niezużyte materiały), na zasadach określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o pdof.


3) Czy przy rozpoczęciu działalności w formie studia tatuażu konieczne będzie dokonanie rejestracji w BDO?

TAK. Obowiązek wpisu do Rejestru (BDO) Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami, a także prowadzenia w nim ewidencji i sprawozdawczości odpadów dotyczy przedsiębiorców, którzy:

 • wytwarzają odpady oraz prowadzą ewidencję tych odpadów,
 • wprowadzają na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • produkują lub importują opakowania albo kupują je w ramach transakcji wewnątrzwspólnotowych (od firm unijnych).

Zatem prowadzący studio tatuażu będzie musiał dokonać wpisu do BDO, bowiem będzie w nim wytwarzał m.in. odpady medyczne.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez złożenie formularza rejestrowego, który znajduje się pod adresem: www.bdo.mos.gov.pl. Wniosek trzeba złożyć co najmniej na miesiąc przed uruchomieniem omawianej działalności, bowiem marszałek województwa ma 30 dni na dokonanie wpisu przedsiębiorcy.

Za prowadzenie działalności bez wpisu do BDO grożą kary od 5.000 zł do 1 mln zł.

Zakładanie firmy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.