Facebook

Jak szukać?»

Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Zatrudnienie młodocianego pracownika z Ukrainy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zatrudnienie młodocianego pracownika z Ukrainy

Gazeta Podatkowa nr 61 (2040) z dnia 31.07.2023
Kinga Romas

W firmie zamierzam zatrudnić małoletniego obywatela Ukrainy (ma ukończone 16 lat). Przybył on do Polski z rodzicami po dniu 24 lutego 2022 r. Jakich obowiązków należy w tym przypadku dopełnić? Czy konieczne jest jakieś zgłoszenie w tym zakresie?

W myśl obowiązujących przepisów w przypadku powierzania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcom będącym osobami młodocianymi muszą być przestrzegane:

 • przepisy mające na celu objęcie szczególną ochroną pracowników młodocianych - w szczególności dział dziewiąty Kodeksu pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) "Zatrudnianie młodocianych" oraz
 • regulacje prawne z zakresu legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium Polski.

Zasadniczo obywatel państwa niebędącego członkiem UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego może legalnie pracować na terytorium RP, jeżeli legitymuje się:

 • ważnym zezwoleniem na pobyt w Polsce, np. wizą, pieczęcią wjazdu w ramach ruchu bezwizowego lub zezwoleniem na pobyt czasowy na terytorium RP - w formie uprawniającej do wykonywania pracy oraz
 • zezwoleniem na pracę.

Tak przewiduje art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 735 ze zm.).

W niektórych przypadkach zezwolenie nie jest konieczne, bądź też wymagane jest dokonanie rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Jeśli chodzi o Ukraińców, to obecnie stosuje się wobec nich uproszczone procedury. Na mocy przepisów art. 22 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy:

1) jego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...) lub

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi, a praca jest powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz z wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

Jeśli chodzi o możliwość zatrudniania pracowników młodocianych to, w myśl art. 191 § 2 Kodeksu pracy, pracodawca może zatrudniać młodocianych nieposiadających kwalifikacji zawodowych w celu przygotowania zawodowego. Młodocianego można też zatrudnić przy wykonywaniu prac lekkich (art. 2001 § 1 K.p.). Za pracę lekką uważa się czynności, które nie powodują zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie utrudniają mu wypełniania obowiązku szkolnego. Warto zwrócić uwagę, że nie jest dopuszczalne zawarcie z osobą młodocianą umowy o pomocy przy zbiorach. Wynika to z art. 6 pkt 2a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2023 r. poz. 208 ze zm.), który stanowi, że pomocnik rolnika to osoba pełnoletnia (z którą rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach).

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy (...) nie ogranicza stosowania możliwości pracy na podstawie powiadomienia tylko do pełnoletnich obywateli Ukrainy. W związku z tym zatrudnienie młodocianego Ukraińca należy zgłosić do PUP. Zgłoszenia dokonuje się przez internet. Na portalu praca.gov.pl trzeba wypełnić formularz "Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy (PSZ-PPWPU)". W tym celu pracodawca musi założyć konto użytkownika na tym portalu oraz konieczne jest posiadanie profilu zaufanego. W zgłoszeniu należy podać:

 • informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
 • dane osobowe cudzoziemca,
 • informacje dotyczące wykonywanej pracy.

Niedopełnienie tego obowiązku we wskazanym terminie oznacza, że pracodawca powierza pracę cudzoziemcowi nielegalnie.

Przykład

Podmiot prowadzący restaurację zamierza zatrudnić młodocianego obywatela Ukrainy, który przybył do Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Pracę miałby on świadczyć w okresie od 1 do 31 sierpnia 2023 r. przy lekkich pracach sezonowych, polegających na segregacji i czyszczeniu warzyw oraz wykonywaniu czynności porządkowych na stanowiskach kuchennych. Pracę będzie on wykonywał w wymiarze połowy etatu, przy zachowaniu wymogów określonych w dziale dziewiątym Kodeksu pracy, dotyczących zatrudniania młodocianych przy pracach lekkich.

W tym przypadku pracodawca zobowiązany będzie dokonać zgłoszenia do powiatowego urzędu pracy poprzez złożenie powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy (symbol druku: PSZ-PPWPU).

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.