Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Zmiany w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Zmiany w zakresie zatrudniania obywateli Ukrainy

Gazeta Podatkowa nr 53 (2136) z dnia 1.07.2024
Kinga Romas

Z dniem 1 lipca br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (...). Wprowadza ona zmiany, uzupełnia regulacje oraz przedłuża funkcjonowanie ram prawnych dla legalnego pobytu w Polsce obywateli Ukrainy, którzy musieli emigrować ze swojego kraju w związku z konfliktem zbrojnym. Jakie zmiany nowelizacja wprowadza w zakresie zatrudniania tych osób przez polskich pracodawców? Na co powinien zwrócić uwagę podmiot zatrudniający?

Metody zatrudniania

Polscy pracodawcy mogą zatrudniać obywateli Ukrainy w oparciu o kilka procedur, w tym m.in. na podstawie:

 • rejestracji oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi,
 • zezwolenia na pracę sezonową,
 • zezwolenia na pobyt i pracę, tzw. zezwolenie jednolite,
 • na podstawie rejestracji powiadomienia.

Aktualnie najchętniej i najczęściej wykorzystywana jest procedura uproszczona, tzn. na podstawie powiadomienia.

Legalność pobytu

Na pracodawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia, czy osoba, którą zamierza zatrudnić, przebywa w Polsce legalnie. W następstwie nowelizacji, zgodnie z art. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, jeżeli obywatel Ukrainy legalnie przybył z terenu swojej ojczyzny na terytorium RP w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4 tej ustawy i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Polski, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny do 30 września 2025 r. Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium RP przez matkę, w okresie dotyczącym matki. Ta sama zasada znajduje zastosowanie w odniesieniu do obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, który opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a następnie przybył legalnie do Polski i zadeklarował pozostanie w tym kraju.

Uproszczona procedura zatrudnienia

Od 1 lipca br. zmianie ulegają też w pewnym zakresie formalności związane z zatrudnianiem obywateli Ukrainy. Są oni uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Polski, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • przebywają legalnie w Polsce lub ich pobyt uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (...),
 • podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi, w terminie 7 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy, powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi,
 • wymiar czasu pracy nie jest niższy niż wskazany w powiadomieniu lub liczba godzin nie jest mniejsza niż wskazana w powiadomieniu,
 • otrzymają wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż określona w powiadomieniu lub ustalonej według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonej w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy,
 • wynagrodzenie, które otrzymuje obywatel Ukrainy, spełnia wymogi określone w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu.

Podmiot zatrudniający zgłoszenia dotyczącego zatrudnienia obywatela Ukrainy musi dokonać wyłącznie on-line. Służy do tego portal praca.gov.pl, gdzie wypełnia się formularz "Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy (PSZ-PPWPU)".

Dla wykonania tej czynności konieczne jest założenie konta użytkownika na tym portalu oraz posiadanie profilu zaufanego. Niedopełnienie tego obowiązku we wskazanym terminie oznacza, że pracodawca powierza pracę cudzoziemcowi nielegalnie.

Obowiązek dokonania ponownego zgłoszenia

Ustawodawca zdecydował się też na uregulowanie kwestii dotyczącej ponownego złożenia powiadomienia. Konieczne jest to w przypadku:

 • zmiany rodzaju umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy lub
 • zmiany stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy, lub
 • zmniejszenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy w tygodniu lub miesiącu określonego w powiadomieniu, lub
 • obniżenia miesięcznej lub godzinowej stawki wynagrodzenia określonej w powiadomieniu.

W takiej sytuacji pracodawca ponowne powiadomienie musi złożyć w terminie 7 dni.

Informacje uwidaczniane w "Powiadomieniu o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy":

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:
  a) nazwa albo imię (imiona) i nazwisko,
  b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
  c) służbowy numer telefonu lub adres służbowej poczty elektronicznej,
  d) numer identyfikacyjny NIP i REGON - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej,
  e) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
  f) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy,
2) informacje dotyczące pracodawcy użytkownika - w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej:
  a) nazwa albo imię (imiona) i nazwisko,
  b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
  c) służbowy numer telefonu lub adres służbowej poczty elektronicznej,
  d) numer identyfikacyjny NIP i REGON - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej,
3) dane osobowe obywatela Ukrainy:
  a) imię (imiona) i nazwisko,
  b) data urodzenia,
  c) płeć,
  d) obywatelstwo,
  e) rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
  f) numer PESEL - o ile został nadany,
4) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy,
5) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy,
6) miejsce wykonywanej pracy,
7) miesięczna lub godzinowa stawka wynagrodzenia,
8) wymiar czasu pracy lub liczba godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu,
9) liczba wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy... (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.05.2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 854)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.