Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   Zmiany w zasadach prowadzenia działalności przez rzemieślników

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zmiany w zasadach prowadzenia działalności przez rzemieślników

Gazeta Podatkowa nr 12 (1678) z dnia 10.02.2020
Marta Stefanowicz - Wasilewska

Od 1 stycznia br. rzemieślnicy mogą prowadzić działalność w innych formach prawnych niż tylko jako jednoosobowi przedsiębiorcy lub wspólnicy spółek cywilnych. To zmiany od lat postulowane przez Związek Rzemiosła Polskiego. Pojęcie rzemieślnika odnosi się już nie tylko do osoby fizycznej, ale także do osoby prawnej. Dodatkowo izby rzemieślnicze mogą też dopisywać tytuły czeladnicze i mistrzowskie do CEIDG.

Zmiany były potrzebne

Poprzedni stan prawny uniemożliwiał prowadzenie działalności rzemieślników w innych formach niż działalność gospodarcza podlegająca wpisowi do CEIDG. Osoby, które chciały prowadzić działalność w oparciu o posiadane zawodowe kwalifikacje (dyplom mistrza lub świadectwo czeladnika w danej dziedzinie), nie mogły wybrać jako formy prowadzenia działalności gospodarczej spółki prawa handlowego, tj. spółki jawnej czy kapitałowej, gdyż taka działalność nie była uznawana za rzemiosło. Jeśli działalność rzemieślniczą chciały wspólnie prowadzić co najmniej dwie osoby, wówczas zostawała im do wyboru wyłącznie "spółka cywilna".

Rozszerzenie definicji o spółki osobowe i jednoosobową spółkę kapitałową ma umożliwić przedsiębiorcom posiadającym dyplom czeladnika lub mistrza kształcenie młodzieży w rzemiośle i tym samym zwiększy liczbę uczniów realizujących przygotowanie zawodowe oraz przystępujących do egzaminu czeladniczego w rzemiośle. Nauka w rzemiośle łączy bowiem naukę u rzemieślnika (praktyka) z kształceniem w szkole (nauka teoretyczna). Jednocześnie młodzież uzyska dostęp do szerszej oferty edukacyjnej (w wielu przypadkach dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych linii produkcyjnych) w ramach praktyki realizowanej w spółkach prawa handlowego.

Do rzemiosła nie zalicza się: działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

Różne formy do wyboru

Po nowelizacji ustawy o rzemiośle rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przede wszystkim przez osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą oraz przez wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 2 lub 3 wspomnianej ustawy. Chodzi tu o dowody kwalifikacji zawodowych, którymi są dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła bądź świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła.

Ponadto na mocy nowych przepisów rzemieślnicy mogą prowadzić swoją działalność w ramach spółki jawnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej (osób fizycznych) z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji wszystkich wspólników i ich pracy własnej - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców.

Oprócz tego przepisy dopuściły możliwość prowadzenia działalności w formie jednoosobowej spółki kapitałowej, powstałej na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, wykonującego we własnym imieniu działalność gospodarczą z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej - jeżeli powstała spółka jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą.

Znowelizowana ustawa o rzemiośle umożliwia również prowadzenie działalności w ramach spółki jawnej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej oraz przez wspólników spółki cywilnej z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji przynajmniej jednego wspólnika i jego pracy własnej, pod warunkiem że pozostałymi wspólnikami są małżonek, wstępni lub zstępni wspólnika. Konieczność posiadania przez co najmniej jednego ze wspólników kwalifikacji zawodowych (mistrz, czeladnik) ma zapewnić wykonywanie działalności gospodarczej w danej branży np. cukierniczej czy kosmetycznej w oparciu o wysokie standardy.

Pozostałe zmiany

Od 1 stycznia br. w CEIDG mogą być publikowane informacje o posiadanych przez rzemieślników kwalifikacjach (dyplomie mistrza lub czeladnika). Informacje w zakresie posiadanych przez rzemieślnika uprawnień mogą być dopisywane przez poszczególne izby rzemieślnicze na wniosek przedsiębiorcy.

Wprowadzono również kwotowy zapis opłat za egzaminy. Uprzednio obowiązujący sposób ich ustalania i waloryzacji stawek opłat spowodował, iż na przestrzeni 3 lat opłaty te wzrosły o blisko 20%. Obecnie opłaty za egzamin wynoszą:

 • mistrzowski - 1.400 zł,
   
 • czeladniczy - 700 zł,
   
 • sprawdzający - 250 zł,
   
 • poprawkowy - 50% opłaty za egzamin mistrzowski lub czeladniczy.

"(...) firmy rzemieślnicze to głównie firmy rodzinne. Poprzez udział w spółkach osobowych i kapitałowych członków najbliższej rodziny możliwy będzie transfer wiedzy, doświadczenia w zarządzaniu oraz wspólnego wypracowania strategii dalszego rozwoju firmy z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu i rodziny wartości. Tym samym możliwa będzie sukcesja międzypokoleniowa, dzięki której dana firma rzemieślnicza będzie miała szansę istnieć i rozwijać się nadal. Rozszerzenie definicji rzemiosła o inne formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej będzie zapobiegało likwidacji firm rzemieślniczych wraz ze śmiercią przedsiębiorcy-rzemieślnika".

Z uzasadnienia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22.03.1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 ze zm.)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.