Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Wskazówki dla przedsiębiorcy  »   BDO, czyli rejestr obowiązkowy dla większości przedsiębiorców

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

BDO, czyli rejestr obowiązkowy dla większości przedsiębiorców

Gazeta Podatkowa nr 32 (1594) z dnia 23.04.2019
Kinga Romas

BDO to baza danych o odpadach. Gromadzone są w niej dane o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Rejestr dostępny jest na stronie www.bdo.mos.gov.pl. Wpisu do niego powinni dokonać prawie wszyscy przedsiębiorcy. Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą powinien sprawdzić, czy w jego przypadku obowiązkowa jest rejestracja w BDO.

Wpis do rejestru

Podmiot może zostać wpisany do rejestru BDO przez urząd marszałkowski na podstawie złożonego wniosku.

Poza tym z urzędu rejestrowane były po uruchomieniu BDO podmioty wymienione w art. 51art. 234 ust. 3 ustawy o odpadach.

Wpisu do rejestru dokonuje urząd marszałkowski właściwy ze względu na:

 • miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu - w przypadku podmiotu wpisanego do tzw. rejestru działalności regulowanej,
   
 • miejsce wykonywania działalności - w przypadkach, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o odpadach (m.in. podmioty posiadające pozwolenia lub zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami).

Podmioty zwolnione z rejestracji

Wpisowi do BDO nie podlegają:

 • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami wykorzystujące odpady na potrzeby własne,
   
 • podmioty władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe, zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
   
 • podmioty nieprofesjonalnie zbierające odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych,
   
 • transportujący wytworzone przez siebie odpady,
   
 • wytwórcy odpadów zwolnieni z prowadzenia ewidencji odpadów.

Działalność transportowa

W przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru nie ma już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów. W takim przypadku numer rejestrowy BDO zastępuje w firmie decyzję na transport i ten numer należy umieszczać na dokumentach firmy.

Rejestracja

W celu uzyskania wpisu do rejestru należy złożyć formularz rejestrowy, który znajduje się pod adresem w wersji edytowalnej: https://www.bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania. Wniosek składa się on-line oraz w formie pisemnej. Dodatkowo konieczne jest dołączenie:

 • uwierzytelnionej kopii dowodu uiszczenia opłaty rejestrowej, o ile przedsiębiorca podlega obowiązkowi jej uiszczenia (patrz ramka),
   
 • oświadczenia o spełnieniu wymagań niezbędnych do wpisu do rejestru lub oświadczenia o braku okoliczności skutkujących wykreśleniem z rejestru oraz oświadczenia potwierdzające, że dane zawarte w tych wnioskach są zgodne ze stanem faktycznym.

Podmiot wprowadzający sprzęt oraz autoryzowani przedstawiciele muszą dołączyć:

 • uwierzytelnioną kopię umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o ile została zawarta,
   
 • dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1466 ze zm.), o ile zabezpieczenie finansowe jest wymagane,
   
 • uwierzytelnioną kopię umowy, o której mowa w art. 26 ust. 3 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - w przypadku autoryzowanego przedstawiciela.

Natomiast wprowadzający baterie lub akumulatory dołączają informację potwierdzającą dobrowolny udział w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS), o ile uczestniczą w EMAS, a wprowadzający pojazdy - umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu zawarte w postaci elektronicznej albo kopie tych umów zawartych w postaci papierowej.

Opłaty

Opłata za wpis do rejestru wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców oraz dla przedsiębiorców innych niż mikroprzedsiębiorcy - 300 zł. W przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności, o której mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o odpadach (patrz ramka), w więcej niż jednym zakresie, przedsiębiorca ten uiszcza jedną opłatę rejestrową - najwyższą. W kolejnych latach należy regulować opłatę roczną wynoszącą 100 zł lub 300 zł - jej wysokość uzależniona jest od wielkości podmiotu.

W sytuacji trwałego zaprzestania wykonywania działalności wymagającej wpisu do rejestru, podmiot zobowiązany jest, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, do złożenia marszałkowi województwa wniosku o wykreślenie z rejestru. Marszałek województwa wykreśla taki podmiot z rejestru w drodze decyzji.

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy do BDO dla:

1) wprowadzających sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
2) wprowadzających baterie lub akumulatory,
3) wprowadzających pojazdy,
4) producentów, importerów i wewnątrzwspólnotowych nabywców opakowań,
5) wprowadzających na terytorium kraju produkty w opakowaniach, 
6) wprowadzających na terytorium kraju opony,
7) wprowadzających na terytorium kraju oleje smarowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701)

Wskazówki dla przedsiębiorcy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.