Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Jak rozliczyć stratę w likwidowanej spółce z o.o.
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Jak rozliczyć stratę w likwidowanej spółce z o.o.

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (1187) z dnia 20.12.2023

Spółka z o.o. podjęła uchwałę o zaprzestaniu działalności - likwidacja. Po sprzedaniu aktywów nadal będzie strata. Co się z nią dzieje?

W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień zakończenia działalności, co do zasady, nie powinny już figurować żadne składniki aktywów ani pasywów, co oznacza, że zobowiązania powinny zostać spłacone, a składniki aktywów rozdysponowane.

Ustawą systemową dla spółek z o.o. jest ustawa - Kodeks spółek handlowych. W myśl tej ustawy, jeżeli bilans wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, to zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki.

Zgodnie z regulacjami ww. ustawy rozwiązanie spółki z o.o. powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki,

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza,

21) w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

3) ogłoszenie upadłości spółki,

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Likwidację spółki z o.o., o której mowa w pytaniu, przeprowadzają likwidatorzy; są nimi członkowie zarządu, chyba że umowa spółki lub uchwała wspólników stanowi inaczej.

Do obowiązków likwidatorów generalnie należy:

1) zakończenie interesów bieżących spółki,

2) ściągnięcie wierzytelności,

3) uregulowanie zobowiązań,

4) upłynnienie majątku.

Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne). Nowe interesy mogą wszczynać tylko wówczas, gdy jest to potrzebne do ukończenia spraw w toku. Nieruchomości mogą być zbywane w drodze publicznej licytacji, a z wolnej ręki - jedynie na mocy uchwały wspólników i po cenie nie niższej od uchwalonej przez wspólników.

A zatem celem likwidacji - co do zasady - jest uporządkowanie spraw spółki, która ma przestać istnieć, a w szczególności jej spraw majątkowych. Przede wszystkim chodzi o uregulowanie zobowiązań i podział pozostałego majątku między wspólników.

Likwidatorzy sporządzają bilans otwarcia likwidacji, który składają zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia.

Podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Majątek dzieli się między wspólników w stosunku do ich udziałów.

Zgodnie z art. 36 ust. 3 ustawy rachunkowości, składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji należy na dzień rozpoczęcia likwidacji połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go w spółkach z o.o. o udziały własne. Zatem na dzień rozpoczęcia likwidacji należy dokonać następujących księgowań:

a) połączenie kapitałów:

- Wn konto 80-1 "Kapitał zakładowy", konto 81-1 "Kapitał zapasowy", konto 81-2 "Kapitał rezerwowy", konto 81-3 "Kapitał z aktualizacji wyceny",
- Ma konto 80 "Kapitał podstawowy";

b) zmniejszenie kapitału podstawowego o udziały własne:

- Wn konto 80,
- Ma konto 14 "Krótkoterminowe aktywa finansowe" (w analityce: Udziały własne);

c) przeksięgowanie niepodzielonego zysku (niepokrytej straty) z lat ubiegłych:

- Wn/Ma konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
- Ma/Wn konto 80.

Ponieważ w pytaniu podano tylko ogólną informację o stracie, a nie wskazano przykładowo stanu kapitału podstawowego, czy istniejących zobowiązań, dlatego też przedstawimy poniżej generalne informacje w tej sprawie.

W myśl Krajowego Standardu Rachunkowości nr 14 "Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności", na każdy kolejny dzień bilansowy po dniu rozpoczęcia likwidacji jednostki, o których mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o rachunkowości, wykazują oprócz kapitału (funduszu) podstawowego składniki kapitału (funduszu) własnego powstałe po dniu rozpoczęcia likwidacji, np. wynik bieżącego okresu (pkt 5.12.)

W myśl art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o rachunkowości spółka z o.o. w likwidacji, o której mowa w pytaniu, powinna zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia działalności. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień zakończenia działalności, co do zasady, nie powinny już figurować żadne składniki aktywów ani pasywów, co oznacza, że zobowiązania powinny zostać spłacone, a składniki aktywów rozdysponowane.

Generalnie oznacza to, że sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zakończenia likwidacji powinno wykazywać wartości zerowe. Wynika to z faktu, że bilans charakteryzuje się zrównoważeniem stron, ponieważ aktywa zawsze muszą równać się pasywom. Oznacza to, że majątek przedsiębiorstwa powinien mieć wyraźne źródło finansowania.

W sytuacji spółki, gdy po sprzedaży całego majątku - aktywów, występuje strata, to możliwym rozwiązaniem ewidencyjnym jest - naszym zdaniem - pokrycie tej straty z kapitału podstawowego.

Należy również mieć na uwadze, że brak aktywów jest warunkiem zakończenia likwidacji i wykreślenia spółki z KRS.

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.