Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Gdy emeryt wojskowy rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Gdy emeryt wojskowy rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

Gazeta Podatkowa nr 31 (2114) z dnia 15.04.2024
Aneta Dąbrowska, Honorata Urbaniak

Od marca 2024 r. przeszedłem na emeryturę wojskową. Planuję rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług wykonywania tatuażu.


1) Czy obowiązkowe będzie dla mnie z tego tytułu tylko ubezpieczenie zdrowotne, czy również ubezpieczenia społeczne? Z jakim kodem tytułu ubezpieczenia mam zgłosić się w ZUS?

Prowadzenie przez emeryta pozarolniczej działalności nie stanowi dla niego tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym taka osoba może podlegać dobrowolnie. Obowiązkowe jest jednak dla takiego przedsiębiorcy ubezpieczenie zdrowotne. Po spełnieniu odpowiednich warunków może być on zwolniony z opłacania tej składki.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest opłacana przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą (także korzystającą z ulgi na start), której świadczenie m.in. emerytalne (brutto) nie przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w okresie od stycznia do czerwca 2024 r. - 4.242 zł, a od lipca do grudnia 2024 r. - 4.300 zł), o ile z tytułu prowadzonej działalności:

1) uzyskuje ona przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (czyli obecnie kwoty 890,48 zł, tj. 50% z 1.780,96 zł, tyle bowiem od 1 marca 2024 r. wynosi najniższa emerytura) lub

2) opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Wynika to z art. 82 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146).

Osoba mająca ustalone prawo do emerytury prowadząca działalność gospodarczą, w przypadku spełnienia warunków niezbędnych do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej, o których mowa wcześniej, podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, jest jedynie zwolniona z opłacania składki zdrowotnej. Ma więc obowiązek zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego - jeśli dopiero rozpoczęła prowadzenie działalności. Nie może się wyrejestrować z tego ubezpieczenia (na czas korzystania ze zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej) - gdy już prowadzi działalność gospodarczą.

Jeżeli zatem Czytelnik po rozpoczęciu prowadzenia działalności:

 • nie zechce podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym - powinien zgłosić siebie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (na formularzu ZUS ZZA) z kodem tytułu ubezpieczenia zawierającym informację o posiadanych uprawnieniach emerytalnych (wpisując cyfrę 1 w piątym znaku kodu tytułu ubezpieczenia, czyli 05 10 1 X),
 • zdecyduje się przystąpić do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (wtedy obowiązkowo będzie podlegał ubezpieczeniu wypadkowemu) - zgłoszenia do tych ubezpieczeń oraz obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego dokona na formularzu ZUS ZUA.

W składanych do ZUS za każdy miesiąc kalendarzowy dokumentach rozliczeniowych taka osoba powinna wykazywać prawidłową podstawę wymiaru składki zdrowotnej (ustaloną w zależności od formy opodatkowania firmowych dochodów) oraz kwotę tej składki w wysokości:

 • 0,00 zł - jeżeli w danym miesiącu spełni warunki uprawniające do zwolnienia z opłacania składki zdrowotnej lub
 • wynikającej z przemnożenia ustalonej podstawy wymiaru składki przez obowiązującą stopę procentową składki - jeżeli nie spełni wymaganych warunków.


2) Czy moja emerytura może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu, jeśli przekroczę limit przychodów? Ile wynosi ten limit? Czy tym przychodem jest faktycznie uzyskany przychód z działalności gospodarczej?

W razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, emerytura wojskowa ulega zmniejszeniu na zasadach określonych w przepisach art. 104 ust. 1a-6, ust. 8 pkt 1 i pkt 2 oraz ust. 9 i ust. 10 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.), nie więcej jednak niż o 25% wysokości tej emerytury. Natomiast w razie osiągania przychodu, w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, kwota emerytury ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości. Tak wynika z art. 40 ust. 1, ust. 3 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 242). Wysokość zmniejszenia wskazanej emerytury jest zatem uzależniona od kwoty osiąganego przychodu przez świadczeniobiorcę (patrz ramka).

W okresie od 1 marca do 31 maja 2024 r. te tzw. granice przychodu wynoszą odpowiednio:

 • dolna - 5.278,30 zł (70%),
 • górna - 9.802,50 zł (130%).

Jeśli chodzi o przychód osiągany przez przedsiębiorców, to do celów rozliczenia świadczeń przyjmuje się przede wszystkim przychód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, a ponadto kwoty pobranych świadczeń chorobowych. Przy ustalaniu przychodu dla celów rozliczenia emerytur i rent nie należy utożsamiać:

 • przychodu przyjmowanego do rozliczenia emerytury i renty z przychodem stanowiącym podstawę do ustalenia podatku dochodowego,
 • podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Przedsiębiorca nieopłacający składek na ubezpieczenia społeczne, z uwagi na niepodleganie ubezpieczeniom, informuje właściwy organ o kwocie przychodu w takiej wysokości, w jakiej dla danego okresu ustalona została podstawa wymiaru tych składek, od której zobowiązany byłby płacić składki. Dla rozliczenia emerytury nie będzie miała zatem znaczenia kwota osiągniętego przez Czytelnika przychodu wykazywana dla celów rozliczenia podatku.

Wpływ osiągniętego przychodu na emeryturę wojskową

Gdy osiągnięty przez emeryta wojskowego przychód:

- nie przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS - emerytura przysługuje w pełnej wysokości,
- przekracza 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie przekracza jednak 130% tego wynagrodzenia - emerytura ulega zmniejszeniu o kwotę, o jaką osiągnięty przychód przekracza 70% przeciętnego wynagrodzenia, z tym że zmniejszenie nie może być wyższe od kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia i od kwoty stanowiącej 25% takiej emerytury,
- przekracza 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - kwota emerytury ulega zmniejszeniu o 25% jej wysokości.

Wskazanych zasad nie stosuje się m.in. wobec osób, których emerytura stanowi 75% podstawy jej wymiaru bez uwzględnienia podwyższenia z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.