Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Nie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku o emeryturę ...
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Nie trzeba spieszyć się ze złożeniem wniosku o emeryturę przed czerwcem

Gazeta Podatkowa nr 43 (1814) z dnia 31.05.2021
Honorata Urbaniak

Z zasad dotyczących ustalania wysokości emerytury według zdefiniowanej składki wynika (chociaż nie wprost), że nabycie do niej prawa w czerwcu może być mniej lub bardziej niekorzystne w porównaniu do przechodzenia na to świadczenie w innych miesiącach roku. Przy czym w tym roku, podobnie jak w 2020 r., może być inaczej. Aby jednak tak się stało, musi dojść do zmian przepisów. Przygotowany w tym zakresie rządowy projekt skierowany został do Sejmu. Ubezpieczeni powinni też pamiętać, że specustawa w sprawie COVID-19 umożliwia nabycie prawa do świadczenia z mocą wsteczną.

Emerytura według nowych zasad

Ubezpieczonemu urodzonemu po 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura, która obliczana jest według nowych zasad. Podstawowa jej część składowa to składki na ubezpieczenie emerytalne. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Podstawę obliczenia emerytury stanowi:

 • kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury,
 • zwaloryzowany kapitał początkowy,
 • kwota środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Z powyższego wynika, że składki na ubezpieczenie emerytalne zanim zostaną przyjęte do podstawy obliczenia emerytury poddawane są procesowi waloryzacji. Przeprowadza się ją metodą roczną i kwartalną. Szczegółowo kwestie te reguluje art. 25-25a ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną.

Dla wysokości emerytury znaczenie ma sposób ich zwaloryzowania. Ważne jest, w którym kwartale danego roku, a w przypadku II kwartału, nawet w którym jego miesiącu, ubezpieczony przechodzi na emeryturę. Gdy emerytura przysługuje od czerwca danego roku, wówczas ostatnia waloryzacja składek rocznych to waloryzacja roczna przeprowadzana od czerwca. Oznacza to, że składki roczne nie są poddawane żadnej waloryzacji kwartalnej. Z tego powodu powszechnie wiadomo, że nabywanie prawa do emerytury w czerwcu danego roku nie jest korzystne.

Inaczej w czerwcu 2020 r.

W 2020 r. za sprawą art. 53 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875 ze zm.) było inaczej. Przeciwdziałając COVID-19, ustawodawca zastrzegł, że w przypadku ustalania w czerwcu 2020 r. wysokości emerytury na podstawie ustawy emerytalnej, waloryzacji składek, o której mowa w art. 25a tej ustawy, dokonuje się w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju 2020 r., jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego. Przepis ten stosuje się również do ubezpieczonego, który wiek uprawniający do emerytury osiągnął po dniu 31 maja 2020 r. Celem wprowadzonej regulacji było, aby podstawa obliczenia nowej emerytury, której jedną z części składowych są zwaloryzowane składki emerytalne, ustalona na 1 czerwca 2020 r. nie była niższa od ustalonej na 31 maja 2020 r., ze względu na inny sposób waloryzacji kapitału składkowego zewidencjonowanego na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS.

Inaczej może być począwszy od 2021 r.

Jak wynika z rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1188), zwanej dalej ustawą zmieniającą, sprawa ma zostać uregulowana w korzystny sposób dla przechodzących w przyszłości na emeryturę w czerwcu, a więc m.in. w czerwcu 2021 r. Zmiany w tym zakresie mają wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej. Mają one dotyczyć emerytur przyznanych na wniosek zgłoszony po 31 maja 2021 r. lub z urzędu osobom, które wiek emerytalny ukończyły po 31 maja 2021 r. oraz do rent rodzinnych przyznanych po osobach zmarłych po tym dniu. W przypadku przyznania emerytury lub renty przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, świadczenia mają podlegać ponownemu przeliczeniu z uwzględnieniem proponowanych zmian.

Jak podkreślają projektodawcy, czynnikiem, który determinuje wysokość emerytury - oprócz wydłużenia aktywności zawodowej - jest sposób waloryzacji składek emerytalnych oraz kapitału początkowego, stanowiących podstawę obliczenia emerytury. Proponuje się zatem, by na stałe wprowadzić rozwiązanie z 2020 r. dotyczące zasad ustalania wysokości nowych emerytur przyznanych w czerwcu, począwszy od 2021 r., w tym waloryzacji kapitału początkowego i składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego, w taki sam sposób, jak przy ustalaniu wysokości emerytury w maju bieżącego roku, jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego.

Przyznanie emerytury z datą wsteczną

W myśl dyspozycji art. 31zy9 ust. 1 specustawy w sprawie COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), osobom, które w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii związanych z COVID-19 zgłoszą wniosek m.in. o przyznanie emerytury, prawo do świadczenia przysługuje od dnia, w którym zostały spełnione warunki do jego przyznania, nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2020 r. Stanie się tak pod warunkiem złożenia przez osobę zainteresowaną stosownego żądania wyrażonego w formie oświadczenia, np. na formularzu ERO - Oświadczenie w sprawie świadczenia długoterminowego dotyczące przyznania/ponownego ustalenia wysokości/podjęcia wypłaty tego świadczenia - od dnia spełnienia warunków. Ubezpieczeni, którzy chcą skorzystać z tego wariantu, muszą jednak pamiętać o zasadach dotyczących nabywania prawa do emerytury i jej wypłaty (patrz ramka).


Formularz ERO dostępny jest w serwisie druki.gofin.pl, w dziale COVID-19.
 


Przy braku jednoznacznych informacji co do wprowadzenia proponowanych korzystnych zmian w przepisach dotyczących ustalania wysokości emerytury dla ubezpieczonych nabywających do nich prawo od czerwca 2021 r. oraz z uwagi na możliwość skorzystania z uregulowań w zakresie nabycia tego prawa z mocą wsteczną, rozsądnym rozwiązaniem wydaje się poczekanie ze złożeniem wniosku. Data złożenia wniosku o emeryturę nie będzie bowiem kluczowa dla rozstrzygnięcia, od kiedy ona przysługuje.

Nabycie prawa do emerytury powszechnej z uwzględnieniem przepisów specustawy w sprawie COVID-19 z mocą wsteczną

Prawo do emerytury powszechnej przysługuje po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego i udokumentowaniu jakiegokolwiek okresu składkowego i nieskładkowego. Ulega ono jednak zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji ZUS (art. 103a ustawy emerytalnej).

Na mocy specustawy w sprawie COVID-19 prawo do emerytury przysługuje od dnia, w którym zostały spełnione warunki do jej przyznania, nie wcześniej jednak niż od 1 marca 2020 r., pod warunkiem złożenia stosownego żądania w formie oświadczenia.

Aby ubezpieczony nabył prawo do emerytury i jej wypłaty od dnia osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, mimo wystąpienia z wnioskiem o jego przyznanie w terminie późniejszym (nie później niż w okresie 30 dni po ustaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii związanych z COVID-19), musi pamiętać o przesłance wynikającej z art. 103a ustawy emerytalnej.

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.