Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Podatek i składki ubezpieczeniowe dla osoby z prawem do emerytury

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek i składki ubezpieczeniowe dla osoby z prawem do emerytury

Gazeta Podatkowa nr 89 (1546) z dnia 5.11.2018
Agata Cieśla, Dorota Wyderska

W październiku br. jeden z naszych emerytów uzyskał z ZFŚS świadczenie pieniężne o wartości 650 zł. Ponieważ w 2018 r. uzyskiwał już inne świadczenia ze środków Funduszu, ich łączna wartość przekroczyła przy wypłacie wskazanego świadczenia limit zwolnienia podatkowego. Czy w takim przypadku należy opodatkować całą wartość otrzymanego przez niego świadczenia, czy tylko nadwyżkę ponad kwotę limitu? Czy i w jaki sposób należy je oskładkować?

W sytuacji opisanej w pytaniu opodatkowaniu pdof podlega tylko nadwyżka świadczenia otrzymanego przez emeryta przekraczająca limit zwolnienia podatkowego. Jednak sposób jej opodatkowania uzależniony jest od tego, czy osoba ta w chwili otrzymania świadczenia pozostawała czy też nie w stosunku zatrudnienia z podmiotem, który go udzielił.

Wartość świadczeń uzyskiwanych przez emerytów od byłego pracodawcy może korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof. Wynika z niego, że wolne od podatku są m.in. świadczenia otrzymywane przez emerytów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 3.000 zł. Nadwyżka podlega opodatkowaniu 10% ryczałtem w oparciu o art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdof. Od wartości wypłaconego świadczenia pieniężnego (niebędącego świadczeniem pracowniczym) przekazanego emerytowi, który nie pozostaje w stosunku pracy, pracodawca nie nalicza natomiast i nie odprowadza składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie takie nie stanowi bowiem dla takiej osoby przychodu ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów o pdof i nie należy go rozpatrywać jako przychodu stanowiącego (lub nie) podstawę do oskładkowania (przykład 1).


Wartość świadczeń udzielonych ze środków ZFŚS jest zwolniona ze składek ZUS bez ograniczenia kwotowego.


Inaczej jest w przypadku świadczeń udzielonych emerytom, którzy pozostają w stosunku pracy z dawnym pracodawcą. Jeżeli bowiem osoba posiadająca prawo do emerytury pozostaje w zatrudnieniu, to wówczas wartość udzielonego jej świadczenia stanowi dla niej przychód ze stosunku pracy. Tu może mieć zastosowanie wyłącznie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof. Zgodnie z nim wolna od podatku jest wartość otrzymanych przez pracownika świadczeń w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS, m.in. świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w skali roku kwoty 1.000 zł. Nadwyżka jest opodatkowana według skali podatkowej. Co ważne, kwotę zmniejszającą podatek uwzględnia podatnikowi ZUS jako płatnik przy obliczaniu zaliczki na podatek od wypłacanej mu emerytury. Od wartości świadczenia udzielonego pracownikowi-emerytowi ze środków ZFŚS pracodawca nie powinien natomiast naliczać jakichkolwiek składek. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (w konsekwencji także na ubezpieczenie zdrowotne oraz FP i FGŚP) nie stanowią bowiem świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS. Takie zwolnienie z oskładkowania wynika z § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia składkowego (przykład 2).

Przykład 1

Emeryt (niebędący pracownikiem) otrzymał w październiku 2018 r. od byłego pracodawcy z ZFŚS dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego w kwocie 650 zł. W bieżącym roku jako emeryt otrzymał już świadczenia o wartości 2.800 zł, więc to otrzymane w październiku przekroczyło limit zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof o 450 zł. Od kwoty tej były pracodawca pobrał 10% zryczałtowany podatek dochodowy wynoszący 45 zł. Nie naliczył natomiast składek ZUS.


Przykład 2

Emeryt zatrudniony od stycznia 2018 r. na 1/2 etatu u byłego pracodawcy, którego miesięczne wynagrodzenie wynosi 2.400 zł, w 2018 r. otrzymał z ZFŚS następujące świadczenia pieniężne: w sierpniu dofinansowanie do wczasów pod gruszą w kwocie 890 zł oraz w październiku dofinansowanie do pobytu w sanatorium w kwocie 650 zł. Ponieważ łączna wartość tych świadczeń przekroczyła w październiku o 540 zł ustawowy limit 1.000 zł, pracodawca nadwyżkę tę doliczył do pozostałych składników wynagrodzenia wypłaconego tej osobie w październiku i obliczył zaliczkę na pdof w następujący sposób:

- przychód ze stosunku pracy: (2.400 zł + 540 zł)  2.940 zł,
- podstawa obliczenia składek ZUS:  2.400 zł,
- obliczone składki ZUS: (13,71%) 329,04 zł,
- podstawa obliczenia składki zdrowotnej: 
(2.400 zł - 329,04 zł),
2.070,96 zł
- składka zdrowotna:  
  (9%)  186,39 zł,
  (7,75%)  160,50 zł,
- podstawa opodatkowania (w zaokrągleniu): 
(2.400 zł + 540 zł) - (111,25 zł + 329,04 zł),
2.500 zł
- zaliczka na podatek: (2.500 zł × 18%)  450 zł,
- zaliczka do US (w zaokrągleniu): (450 zł - 160,50 zł)  290 zł,
- do wypłaty dla zatrudnionego emeryta: 
(2.400 zł + 650 zł - 329,04 zł - 186,39 zł - 290 zł).
2.244,57 zł

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.