Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Aktywność zawodowa a przeliczenie emerytur i rent

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Aktywność zawodowa a przeliczenie emerytur i rent

Gazeta Podatkowa nr 81 (1538) z dnia 8.10.2018
Honorata Urbaniak

Pobierane przez emerytów i rencistów świadczenia mogą być przeliczane. Jedną z okoliczności pozwalających na ustalenie ich nowej wysokości jest aktywność zawodowa świadczeniobiorcy w trakcie pobierania świadczeń. Przeliczenie emerytury lub renty z tytułu stażu pracy polega wówczas na doliczeniu, do ustalonej wartości okresów składkowych i nieskładkowych, przepracowanego kwartału. Przy czym przeliczenia według tej zasady nie stosuje się do każdej emerytury oraz renty.

Zasady przeliczania świadczenia uzależnione zostały od metody zastosowanej przy jego obliczeniu po raz pierwszy. Przeliczenie świadczeń poprzez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych lub nieskładkowych udowodnionych w okresie pobierania świadczenia dotyczy emerytury obliczonej według starych zasad oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

Zasada przeliczenia

Jeżeli emeryt lub rencista zgłosi wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowych lub nieskładkowych, kwotę przysługującego świadczenia zwiększa się doliczając:

 • do kwoty emerytury obliczonej według starych zasad lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:
   
  • po 1,3% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku waloryzacji, za każdy rok okresów składkowych,
    
  • po 0,7% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku waloryzacji, za każdy rok okresów nieskładkowych,
    
 • do kwoty renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy część wynoszącą 75% ustalonego wzrostu dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Przy obliczaniu wzrostu, wynikającego z doliczenia nieuwzględnionego dotychczas okresu aktywności zawodowej, okresy:

 • składkowe, wymienione w art. 6 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną oraz
   
 • nieskładkowe, o których mowa w art. 7 ustawy emerytalnej,

ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.

Stanowi o tym art. 112 ustawy emerytalnej.

Przeliczenie na wniosek

Aby organ rentowy dokonał ponownego przeliczenia ustalonej wysokości świadczenia, emeryci/renciści muszą wystąpić z odpowiednim wnioskiem. Oprócz emeryta lub rencisty wniosek taki może złożyć pełnomocnik świadczeniobiorcy lub osoba przez niego upoważniona. Istotną kwestią przy tym jest moment wystąpienia z takim wnioskiem. Mianowicie, gdy emeryt lub rencista pozostaje w ubezpieczeniu, wniosek może zostać zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego. Natomiast gdy ubezpieczenie świadczeniobiorcy ustało w kwartale kalendarzowym, to wniosek można złożyć w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po ustaniu ubezpieczenia (art. 113 ustawy emerytalnej).

Przy czym warunek zgłoszenia wniosku po ustaniu ubezpieczenia spełniony jest wówczas, gdy osoba uprawniona nie pozostaje w ubezpieczeniu z jakiegokolwiek tytułu.

Ubiegając się o omawiane przeliczenie można wykorzystać przygotowany przez organ rentowy formularz ERPO - wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego. W sekcji oznaczonej w tym formularzu jako zakres wniosku należy zaznaczyć, że wniosek dotyczy doliczenia okresów składkowych/nieskładkowych.

Jeśli zdarzy się, że w trakcie kwartału kalendarzowego świadczeniobiorca ponowi wniosek o doliczenie okresu związanego z jego aktywnością zawodową, organ rentowy w wyniku jego rozpoznania wyda decyzję o odmowie doliczenia dodatkowego stażu pracy, informując, iż ponowne ustalenie wysokości świadczenia będzie mogło nastąpić na wniosek zgłoszony po zakończeniu kwartału.

Data wystąpienia z wnioskiem o przeliczenie świadczenia jest jeszcze istotna z drugiego powodu. Jak wynika bowiem z art. 133 ust. 1 pkt 1 ustawy emerytalnej, w razie ponownego ustalenia przez organ rentowy wysokości świadczeń, podwyższone świadczenia wypłaca się, poczynając od miesiąca, w którym powstało prawo do ich podwyższenia, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jeśli zatem emeryt/rencista pozostaje w ubezpieczeniu, to aby wysokość pobieranego przez niego świadczenia uległa zwiększeniu od 1 października 2018 r. poprzez doliczenie dodatkowego przepracowanego np. III kwartału 2018 r., to wniosek o takie przeliczenie powinien zostać złożony w ZUS najpóźniej 31 października 2018 r. Zagwarantuje to świadczeniobiorcy przeliczenie świadczenia od pierwszego z możliwych terminów.

Dokument od płatnika składek

Okresy:

 • ubezpieczenia, a więc okres opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz okres nieopłacania składek z powodu przekroczenia w trakcie roku kalendarzowego kwoty rocznej podstawy wymiaru składek, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz
   
 • pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego,

przypadające po dniu 1 stycznia 1999 r. podlegają uwzględnieniu na podstawie informacji zarejestrowanych na koncie ubezpieczonego.

Tak wskazano w art. 117 ust. 2 ustawy emerytalnej.

Wniosek o przeliczenie świadczenia powinien być zatem jedynym wymaganym dokumentem, aby organ rentowy dokonał ustalenia nowej wysokości świadczenia. Należy jednak pamiętać, że organ ma możliwość wezwania zainteresowanego do uzupełnienia wniosku, gdy uzna, że nie dołączono do niego dokumentów, które są niezbędne do jego rozpatrzenia. Analogiczna sytuacja może mieć miejsce, gdy zainteresowany nie zamieści we wniosku danych. ZUS wzywając zainteresowanego wyznacza termin na uzupełnienie wniosku, ale nie krótszy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Ponadto ZUS poucza, że nieusunięcie braków spowoduje wydanie decyzji o odmowie wszczęcia postępowania. Tak wynika z § 4 ust. 4, 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe (Dz. U. z 2011 r. nr 237, poz. 1412).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.