Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Kiedy praca na rencie zwiększa wysokość należnego świadczenia?
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Kiedy praca na rencie zwiększa wysokość należnego świadczenia?

Gazeta Podatkowa nr 85 (1439) z dnia 23.10.2017
Bożena Dziuba

Osoby uprawnione do renty podejmując aktywność zawodową, z tytułu której podlegają ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, z reguły liczą na zwiększenie wysokości przysługującego im świadczenia. Niestety, nie w każdym przypadku jest to możliwe.

Możliwość zarobkowania

Praca na rencie jest dozwolona, nawet jeśli świadczeniobiorca ma orzeczoną całkowitą lub częściową niezdolność do pracy. Podlega jednak ograniczeniu w zakresie wysokości uzyskiwanych przychodów z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Przekroczenie ustalonych limitów skutkuje bowiem odpowiednio zawieszeniem prawa do świadczenia lub stosownym zmniejszeniem jego wysokości. Dotyczy to:

 • renty z tytułu niezdolności do pracy,
   
 • renty rodzinnej,
   
 • renty socjalnej.

Jedynie aktywność zawodowa na rencie szkoleniowej może skutkować pozbawieniem prawa do tego świadczenia. Nie przysługuje ona bowiem w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego albo z tytułu tzw. służby mundurowej, bez względu na wysokość tego przychodu.

Szczegółowo kwestie te regulują odpowiednio:

 • art. 103, 104-105art. 64 ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną oraz
   
 • art. 10 ustawy o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 ze zm.).

Zwiększenie świadczenia

Jeśli praca na rencie jest dozwolona, a świadczeniobiorca z tego tytułu podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, po upływie pewnego okresu może oczekiwać przeliczenia, a tym samym zwiększenia wysokości renty. Faktycznie jest to możliwe, ale tylko w przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy. Wysokość tego świadczenia uzależniona jest bowiem m.in. od wypracowanego przez świadczeniobiorcę okresu składkowego i nieskładkowego (patrz tabela).

Jeżeli rencista zgłosi wniosek o ponowne ustalenie wysokości świadczenia poprzez doliczenie wypracowanych po jego przyznaniu okresów składkowych lub nieskładkowych, za sprawą art. 112 ust. 1 ustawy emerytalnej kwotę przysługującego świadczenia zwiększa się poprzez doliczenie do kwoty:

 • renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy:
   
  • po 1,3% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku waloryzacji, za każdy rok okresów składkowych, o których mowa w art. 6 ustawy emerytalnej,
    
  • po 0,7% podstawy wymiaru, ustalonej w wyniku waloryzacji, za każdy rok okresów nieskładkowych, o których mowa w art. 7 ustawy emerytalnej,
    
 • renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy - 75% wzrostu obliczonego dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.


Przy obliczaniu renty oraz jej wzrostu, okresy składkowe i nieskładkowe ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.


Przy czym takie przeliczenie renty może nastąpić na wniosek świadczeniobiorcy zgłoszony:

 • nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego - gdy rencista pozostaje w ubezpieczeniu lub
   
 • w dowolnym czasie po ustaniu ubezpieczenia.

Praca bez wpływu na pozostałe renty

Na zwiększenie świadczenia, z uwagi na podleganie po jego przyznaniu ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, nie mogą natomiast liczyć osoby uprawnione do:

 • renty szkoleniowej - jak już wspomniano, nie przysługuje ona bowiem w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego,
   
 • renty rodzinnej - wysokość tej renty jest pochodną świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu (patrz tabela), a tym samym fakt podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym przez osobę uprawnioną do renty rodzinnej nie może być podstawą do zwiększenia jej wysokości,
   
 • renty socjalnej - ponieważ świadczenie to przyznawane jest w kwocie ryczałtowej (patrz tabela), podjęcie działalności zarobkowej, nawet jeśli z tego tytułu świadczeniobiorca podlega ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, nie spowoduje zwiększenia jego wysokości.

Korzyść na przyszłość

Fakt podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym przez osoby uprawnione do renty, nawet jeśli nie spowoduje zwiększenia obecnie pobieranego świadczenia, może zaowocować w przyszłości, np. przy ustalaniu wysokości emerytury. Podstawę jej obliczenia dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. stanowi bowiem kwota:

 • odpowiednio zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne,
   
 • zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz
   
 • środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Natomiast na gwarantowaną jej najniższą wysokość z założenia mogą liczyć osoby, które mają wymagany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej:

 • 25 lat - dla mężczyzn i
   
 • 20 lat - dla kobiet.
Możliwość podejmowania pracy i zwiększenia z tego tytułu pobieranego świadczenia w zależności od rodzaju przyznanej renty
Rodzaj renty Wysokość świadczenia Możliwość uzyskiwania przychodów Możliwość przeliczenia wysokości świadczenia z tytułu pracy na rencie
renta z tytułu niezdolności do pracy
- dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi:
  24% kwoty bazowej,
  po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
  po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych,
  po 0,7% podstawy wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny 60 lat,
- dla osoby częściowo niezdolnej do pracy - 75% renty obliczonej jak wyżej dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy,
z uwzględnieniem gwarantowanej wysokości świadczenia (art. 62art. 85 ust. 1 ustawy emerytalnej)
TAK TAK
m.in. poprzez doliczenie wypracowanego po przyznaniu świadczenia okresu składkowego i nieskładkowego
renta szkoleniowa wynosi 75% podstawy wymiaru renty, przy czym nie może być niższa niż najniższa renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy (art. 64 ust. 1 i 2 ustawy emerytalnej) NIE NIE
renta rodzinna wynosi, w zależności od liczby osób uprawnionych, odpowiednio 85%, 90% lub 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, z uwzględnieniem kwoty gwarantowanej, i podlega podziałowi na równe części między uprawnionych (art. 73-74 oraz art. 85 ust. 2 ustawy emerytalnej) TAK NIE
renta socjalna wynosi 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (art. 6 ustawy o rencie socjalnej) TAK NIE
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.