Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Limity przychodów obowiązujące uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Limity przychodów obowiązujące uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego

Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Bożena Dziuba

W czerwcu br. uzyskałem prawo do świadczenia przedemerytalnego. Gdy na początku września br. podejmowałem zatrudnienie na umowę o pracę, dowiedziałem się w ZUS, że bez wpływu na pobierane świadczenia będą przychody w wysokości 975 zł miesięcznie. Od czego zależy ta kwota i jak często się zmienia?

Osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego podejmując aktywność zawodową muszą liczyć się z tym, że osiągane przez nie przychody mogą być podstawą do zmniejszenia wysokości, a nawet zawieszenia tego świadczenia. Przy czym chodzi tu o przychody, o których mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r. poz. 887), w tym m.in. z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę. Stanie się tak, jeśli przekroczą one ustalone przez ustawodawcę limity, tj. odpowiednio: 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych (patrz tabela).

Obowiązujące progi zarobkowe dla tej grupy świadczeniobiorców, tj. tzw. dopuszczalna i graniczna kwota przychodu, zmieniają się więc z dniem 1 marca każdego roku.


Przychód uważa się za osiągnięty w miesiącu, w którym został wypłacony.


Warto dodać, że ewentualne zmniejszanie wysokości lub zawieszenie świadczenia przedemerytalnego następuje na bieżąco w oparciu o powiadomienie o wysokości przychodów złożone przez świadczeniobiorcę. Jednak ostateczne rozliczenie przychodu następuje po zakończeniu roku rozliczeniowego, obejmującego okres od 1 marca każdego roku do ostatniego dnia lutego następnego roku, w formie rozliczenia rocznego lub miesięcznego, w zależności od tego, która forma rozliczenia jest dla świadczeniobiorcy korzystniejsza.

Szczegółowo kwestie te regulują art. 5-6b ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

Limity przychodu obowiązujące osoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego
Przeciętne wynagrodzenie Limity przychodów obowiązujące w okresie Dopuszczalna kwota przychodu* Graniczna kwota przychodu*
rok kwota miesięczna roczna miesięczna roczna
(1) (2) (3) (4)
= (2) × 25%
(5)
= (4) × 12
(6)
= (2) × 70%
(7)
= (6) × 12

2014

3.783,46 zł

od 1 marca 2015 r.
do 29 lutego 2016 r.
945,90 zł 11.350,80 zł 2.648,50 zł 31.782,00 zł

2015

3.899,78 zł

od 1 marca 2016 r.
do 28 lutego 2017 r.
975,00 zł 11.700,00 zł 2.729,90 zł 32.758,80 zł
* z zaokrągleniem do 10 groszy w górę
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60