Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Od kiedy przysługuje prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Gazeta Podatkowa nr 50 (1300) z dnia 23.06.2016
Bożena Dziuba

Po likwidacji zakładu pracy pobierałem przez 6 miesięcy, tj. do 27 kwietnia 2016 r., zasiłek dla bezrobotnych, po czym w dniu 16 maja 2016 r. złożyłem wniosek o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Zostało mi ono przyznane począwszy od 17 maja 2016 r. Czy w tym przypadku nie powinienem otrzymać świadczenia od następnego dnia po zakończeniu pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub choćby od pierwszego dnia miesiąca wystąpienia z wnioskiem o świadczenie?

NIE. Prawo do świadczenia przedemerytalnego ustala się na wniosek osoby zainteresowanej, od następnego dnia po dniu złożenia wniosku wraz z dokumentami uzasadniającymi prawo do tego świadczenia oraz wymaganymi do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokości, określonymi w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Stanowi o tym art. 7 ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170 ze zm.).

Tym samym, biorąc pod uwagę fakt, iż wymagany wniosek Czytelnik złożył w dniu 16 maja 2016 r., ZUS prawidłowo przyznał mu prawo do świadczenia przedemerytalnego od dnia następnego, tj. od 17 maja 2016 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60